HSBC przejmie brytyjski Silicon Valley Bank za 1 funta

Opublikowano 13.03.2023, 08:28
© Reuters
HSBA
-
SBNY
-
SIVBQ
-

Investing.com -- HSBC (LON:HSBA) uzgodnił z Bankiem Anglii przejęcie brytyjskiego Silicon Valley Bank (NASDAQ:SIVB) za jednego funta, po upadku jego amerykańskiego centrali w zeszłym tygodniu.

SVB, z aktywami o wartości 209 miliardów dolarów, był drugim największym bankructwem w historii Stanów Zjednoczonych, a jego upadek w zeszłym tygodniu spowodował wstrząs w amerykańskim systemie finansowym. W ciągu weekendu Departament Skarbu USA, Rezerwa Federalna i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów przygotowały pakiet ratunkowy, który zasadniczo chronił wszystkich deponentów Silicon Valley Bank, w tym tych, których aktywa przekraczały gwarantowany federalnie limit 250 000 dolarów.

Bank przejął kontrolę nad SVBUK po tym, jak jego amerykańska centrala padła ofiarą tzw. runu deponentów po doniesieniach o dużych stratach na portfelu obligacji, które zmiotły dużą część jego kapitału.

Webinar AI today

"Bank może potwierdzić, że wszystkie pieniądze deponentów w SVBUK są bezpieczne w wyniku tej transakcji" - powiedział Bank. "Działalność SVBUK będzie nadal prowadzona normalnie przez SVBUK. Wszystkie usługi będą nadal działać normalnie, a klienci nie powinni zauważyć żadnych zmian."

"Żadne inne banki w U.K. nie są bezpośrednio materialnie dotknięte tymi działaniami, ani rezolucją amerykańskiego banku macierzystego SVBUK" - powiedział BoE. "Szerszy system bankowy U.K. pozostaje bezpieczny, zdrowy i dobrze skapitalizowany".

Dla HSBC transakcja daje dostęp do operacji, która w zeszłym roku przyniosła 88 mln funtów (1 funt = 1,2105 USD) zysku na portfelu kredytowym o wartości 5,5 mld funtów.

"To przejęcie ma doskonały sens strategiczny dla naszego biznesu w Wielkiej Brytanii" - powiedział szef HSBC Noel Quinn. "Wzmacnia naszą franczyzę bankowości komercyjnej i zwiększa naszą zdolność do obsługi innowacyjnych i szybko rozwijających się firm, w tym w sektorze technologii i life-science, w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej".

W przeciwieństwie do działań amerykańskich, rozwiązanie SVBUK nie będzie wymagało poręczenia przez podatników.

Władze podjęły również decyzję o zamknięciu Signature Bank (NASDAQ:SBNY), innego pożyczkodawcy, który doświadczył runu na swoje depozyty, oraz o udostępnieniu pożyczek awaryjnych innym "kwalifikującym się" pożyczkodawcom, którzy mogliby doświadczyć podobnej presji na swoje bazy depozytowe. Podobnie jak w przypadku SVB, wszyscy deponenci Signature Bank zostaną wynagrodzeni, choć oczekuje się, że udziałowcy poniosą straty.

Silicon Valley Bank był znany z finansowania startupów technologicznych, które musiały uszczuplić swoje salda gotówkowe, ponieważ wyższe stopy procentowe spowodowały wyschnięcie podaży - wcześniej obfitego - kapitału wysokiego ryzyka. Z kolei Signature Bank był znany z działania jako bankier dla branży kryptowalutowej, a jego sieć płatności SigNet - która ułatwia płatności przez platformy kryptowalutowe do i z przestrzeni walutowej fiat - znalazła się pod szczególną kontrolą po upadku w listopadzie FTX. Krótkofalowcy, tacy jak Marc Cohodes, oskarżyli bank o pranie pieniędzy, zarzuty, którym bank zaprzeczył.

Władze uzasadniały swoją interwencję jako środek mający na celu powstrzymanie rozpowszechniania się kryzysu, woląc nie sprawdzać solidności regulacji wprowadzonych po kryzysie z 2008 roku. Niektóre z tych regulacji, zawarte w ustawie Dodda-Franka, zostały następnie złagodzone w 2015 roku pod naciskiem branży bankowej, przy czym prezes SVB Greg Becker był prominentem wśród osób lobbujących w Senacie, aby jego działalność nie była zbyt dokładnie kontrolowana przez Rezerwę Federalną.

Barney Frank, jeden z autorów ustawy Dodd-Frank, dołączył do Signature Bank jako dyrektor w 2015 roku po opuszczeniu Kongresu.

GS

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.