🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Goldman Sachs podniósł prognozę ceny złota na koniec br. do 2 700 USD/uncję z 2 300 USD

Opublikowano 15.04.2024, 17:18
© Reuters.  Goldman Sachs podniósł prognozę ceny złota na koniec br. do 2 700 USD/uncję z 2 300 USD
XAU/USD
-
GS
-

Warszawa, 15.04.2024 (ISBnews) - Cena złota wzrośnie do 2 700 USD za uncję na koniec tego roku wobec wcześniej oczekiwanych 2 300 USD za uncję, prognozuje Goldman Sachs (NYSE:GS). Obecnie cena złota kształtuje się na poziomie 2 372 USD za uncję.

"Względna stabilność złota w następstwie silniejszego niż oczekiwano odczytu amerykańskiej inflacji CPI w tym tygodniu była kolejnym dowodem na to, że hossa tego metalu nie jest napędzana przez typowe czynniki makroekonomiczne. Rzeczywiście, pomimo tego, że rynek wycenia coraz mniej cięć Fed, silniejsze trendy wzrostowe i rekordowe rynki akcji, złoto wzrosło o 20% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Tradycyjna wartość godziwa złota łączyłaby zwykłe katalizatory - realne stopy procentowe, oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i dolara - z przepływami i ceną. Żaden z tych tradycyjnych czynników nie wyjaśnia odpowiednio szybkości i skali ruchu cen złota w tym roku" - czytamy w raporcie "Gold: An unshakeable bull market".

Jednak - według banku inwestycyjnego - to znaczne odstępstwo od tradycyjnego modelu ceny złota nie jest ani nowością, ani oznaką przewartościowania. W rzeczywistości większość wzrostów cen złota od połowy 2022 r. była napędzana przez nowe czynniki, takie jak znaczne przyspieszenie akumulacji przez banki centralne z rynków wschodzących, a także azjatyckie zakupy detaliczne.

"Czynniki te pozostają dobrze potwierdzone przez obecną politykę makroekonomiczną i geopolitykę. Co więcej, biorąc pod uwagę, że cięcia Fed nadal są prawdopodobnym katalizatorem, który złagodzi przeciwności ETF w dalszej części roku, a także ryzyko związane z cyklem wyborczym w USA i warunkami fiskalnymi, 'bycze' nachylenie złota pozostaje wyraźne. Biorąc pod uwagę, że te pozytywne czynniki cenowe wciąż mają się przed nami rozegrać, podnosimy naszą prognozę do 2700 USD/toz na koniec roku (w porównaniu z 2300 USD/toz na koniec roku oczekiwanymi poprzednio)" - czytamy dalej.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.