Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Aquabb (AQU)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
13,90
0,00(0,00%)
Zamknięty
Wyniki AQU
Wartość godziwa
Zakres dzienny
13,9013,90
Zakres 52 tyg.
12,5018,60
Kupno/Sprzedaż
13,60 / 14,00
Zamknięcie
13,9
Otwarcie
13,9
Zakres dzienny
13,9-13,9
Zakres 52 tyg.
12,5-18,6
Wolumen
0
Przeciętny wol.
73
1-roczna zmiana
-8,55%
Akcje w obrocie
12.986.996
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o AQU?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Aquabb

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA BIELSKO-BIAŁA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze użyteczności publicznej. Spółka zajmuje się obsługą systemów wodociągowych, a także systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w takich polskich miastach, jak Bielsko-Biała, Szczyrk, Kęty, Wilamowice, Jaworze, Kozy, Porąbka, Skoczów i Wilkowice. Posiada również basen i centrum fitnessu oraz prowadzi sprzedaż hurtową rur wodociągowych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. głównym udziałowcem Spółki była gmina Bielsko-Biała, która posiadała 51,1% udziałów w kapitale spółki.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.