Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Za oszustwo podatkowe pracownika zapłaci pracodawca?

Opublikowano 23.02.2024, 08:47
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45
Absurdalne wydaję się, że trzeba zapłacić podatek, gdy ktoś wystawi na nasze dane fikcyjną fakturę VAT. Taka sytuacja dotyczyła właściciela polskiej stacji paliw, a na ten temat w styczniu wypowiedział się TSUE.

Wyrok z 30 stycznia 2024 r. związany jest z pytaniem prejudycjalnym Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącym dość nietypowej sytuacji, gdy właściciel stacji benzynowej, jako pracodawca, został zobowiązany przez organy podatkowe do zapłacenia podatku VAT od faktur wystawionych bez jego zgody i wiedzy przez pracownika, który popełnił oszustwo podatkowe.

- To oszustwo polegało na tym, że pracownicy zbierali nieodbierane przez klientów paragony fiskalne za sprzedaż paliw i po pewnym czasie wystawiono poza systemem finansowo-księgowym zbiorczą fakturę posługując się danymi firmowymi tego pracodawcy – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, Partner w Kancelarii Tomczykowski Tomczykowska. 

Na podstawie tych faktur odliczano naliczony podatek, natomiast tych faktur nie było w rejestrze pracodawcy, bo on o tym procederze nie wiedział. Gdy się o tym dowiedział, w trybie natychmiastowym zwolnił pracownika i zostało to wykazane w postępowaniu podatkowym.
Jednak organy podatkowe konsekwentnie stały na stanowisku, że za winę w nadzorze odpowiedzialność ponosi pracodawca, który pracownika dopuścił do systemu wystawiania faktur VAT. Sprawa była rozstrzygana przez wojewódzki sad administracyjny.

NSA zadając pytanie prejudycjalne doszedł do dość nietypowych wniosków, wskazując że są rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym tego typu przypadków.

- To może wydawać się absurdalne, że trzeba płacić podatek, gdy ktoś, gdzieś w Polsce,  wystawi na mnie fakturę, bo każdy każdemu mógłby zrobić takiego psikusa – komentuje dr J. Matarewicz. 
– Jednak sąd doszedł do wniosku, że są co do tego rozbieżności, a kiedyś był taki casus rozstrzygany przez NSA, gdy mężczyzna posługiwał się danymi firmowymi swojego brata bez jego wiedzy, pokrzywdzony wykazał, że nie żyje w dobrych relacjach ze swym bratem, a wszystko stało się wbrew jego woli.. Dopiero przed NSA  obronił swoje prawa do niepłacenia sankcyjnego VAT-u.

Wyrok TSUE z 30.01.2024 r. dla podatnika wydaje się korzystny, ponieważ wskazuje, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli pracownik wystawił fakturę wbrew woli i wiedzy pracodawcy. TSUE pozostawił jednak „furtkę”, jak to często ma w zwyczaju, wskazując w swym orzeczeniu, że do sądu krajowego i organów podatkowych należy zbadanie czy pracodawca rzeczywiście dochował należytej staranności.

- Organy podatkowe nadal więc mogą badać czy pracodawca mógł zapobiec temu, że pracownik mógł wystawiać faktury – podsumowuje J. Matarewicz z Kancelarii Tomczykowski Tomczykowska. – Orzeczenie, które wydaje się korzystne dla pracodawców jednak nic nie zmieni, trwać będzie „zabawa w kotka i myszkę” pomiędzy organami podatkowymi i pracodawcami. I nie ma jednoznacznych instrukcji i wytycznych dla podatników, co zrobić, aby uniknąć takiego uwikłania w karuzele podatkową czy oszustwo podatkowe, skutkujące kwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego lub obowiązkiem zapłaty sankcyjnego VAT za tzw. pustą fakturę.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.