🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Budimex zaatakuje historyczne maksima? Analiza techniczna Mirbud i Polimex

Opublikowano 05.04.2023, 11:23
PXMP
-
BDXP
-
MRB
-

Przełom 2022 oraz 2023 roku to nie jest najlepszy okres dla branży budowlanej w Polsce szczególnie jeżeli spojrzymy na wolumeny budowlanych mieszkań. Według danych za styczeń rozpoczęto budowę 5,8 tys. mieszkań co w skali r/r stanowi spadek nieco ponad 20% i bardzo prawdopodobne, że negatywny trend będzie utrzymywać się również w kolejnych miesiącach. Biorąc pod uwagę dane całościowe dotyczące wszystkich rozpoczętych budów mieszkań i domów w zeszłym roku ich liczba wyniosła nieco powyżej 200 tys. co oznacza ok. 27% spadek względem 2021 roku. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest spadający popyt spowodowany wysokimi stopami procentowymi oraz rosnące koszty na przestrzeni 2022 roku znacząco wyhamowujące zapędy potencjalnych kupujących. Bardzo prawdopodobne jednak, że popyt będzie odbudowywał się w drugiej połowie tego roku wraz z wejściem w życie programu “Bezpieczny kredyt 2%” oraz w kolejnych latach, jeżeli stopy procentowe będą konsekwentnie spadać.

WIG Budownictwo to jednak nie tylko spółki związane z budową mieszkań, ale również szeroko rozumianą infrastrukturą liniową. Na tym polu perspektywa na kolejne lata, szczególnie jeżeli chodzi o budowę dróg wydaje się stabilna, a Krajowy Fundusz Drogowy konsekwentnie kontynuuje dalsze finansowanie inwestycji.

W tych warunkach WIG Budownictwo wzrósł od początku roku o ponad 14%, z czego 5,41% na przestrzeni ostatnich 30 dni. Zobaczmy, jak radzą sobie jedni z czołowych przedstawicieli indeksu i co stoi za ich wzrostami.

Budimex (WA:BDXP) z kolejnymi wygranymi przetargami

Notowania Budimexu rosną od przełomu września oraz października zeszłego roku i pewnie zmierzają do ataku na historyczne maksima zlokalizowane w rejonie cenowym 350 zł za akcję.

WIG Budownictwo najsilniejszym indeksem w marcu. Budimex zaatakuje historyczne maksima?

Rysunek 1. Notowania Budimex

Jednym z głównych impulsów dla strony popytowej są informacje o kolejnych wygranych przetargach m.in. na przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 928 oraz budowę gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – ‎Mory. To sprawia, że scenariusz ataku na wspomniane wcześniej historyczne maksima jest coraz bardziej realny.

5 czerwca spółka zaplanowała wypłatę dywidendy w wysokości niemal 460 mln zł, co daje 17,99 zł za akcję i biorąc pod uwagę obecne poziomy cenowe stopa dywidendy będzie wynosić 5,7%.

WIG Budownictwo najsilniejszym indeksem w marcu. Budimex zaatakuje historyczne maksima?

Rysunek 2. Szczegóły wypłaty dywidendy Budimex, źródło: InvestingPro

Jest to bardzo dobry rezultat, szczególnie biorąc pod uwagę, że średnia dla całego sektora wynosi 3,7%.

Notowania Mirbud (WA:MRB) z niemal pionowymi wzrostami

Po niewielkiej zadyszce i korekcie w lutym, wycena giełdowa spółki Mirbud kontynuuje niezwykle dynamiczne wzrosty, które aktualnie przełamały kolejną ważną barierę 7 zł. Pomimo tego, że jesteśmy już relatywnie wysoko, to kupujący mają w dalszym ciągu potencjał na rozwinięcie ruchu w kierunku północnym. Według wskaźnika wartości godziwej docelowym obszarem dla popytu jest okolica 9,84 zł za akcję, czyli 35% wzrost względem obecnych poziomów.

WIG Budownictwo najsilniejszym indeksem w marcu. Budimex zaatakuje historyczne maksima?

Rysunek 3. Wskaźnik wartości godziwej Mirbud, źródło: InvestingPro

Szukając okazji do podłączenia się do potencjalnej kontynuacji trendu wzrostowego warto obserwować zachowanie ceny przy ewentualnym teście lokalnych poziomów wsparcia zlokalizowanych kolejno w pobliżu 6,80 zł oraz 6,10 zł za akcje.

WIG Budownictwo najsilniejszym indeksem w marcu. Budimex zaatakuje historyczne maksima?

Rysunek 4. Analiza techniczna Mirbud

Koniec korekty na Polimex Mostostal?

W odmiennej sytuacji technicznej od Budmiexu oraz Mirbud znajdują się notowania Polimex Mostostal, gdzie marzec stał pod znakiem rozwinięcia ruchu korekcyjnego. Aktualnie strona popytowa zdołała obronić kluczowy obszar wsparcia w rejonie cenowym 4,40 zł za akcję, gdzie dodatkowo wypada potencjalne zakończenie układu ABCD.

WIG Budownictwo najsilniejszym indeksem w marcu. Budimex zaatakuje historyczne maksima?

Rysunek 5. Analiza techniczna Polimex Mostostal

Potwierdzeniem obrony wskazanego obszaru powinno być wybicie lokalnego oporu w okolicy 5 zł za akcję. Scenariusz analogiczny zakłada zejście poniżej 4,40 i rozszerzenie ruchu w kierunku południowym.

Podsumowując bardzo dobre wyniki indeksu WIG Budownictwo to przede wszystkim zasługa Budimexu, który jest jego motorem napędowym oraz dyskontowania prawdopodobnej poprawy koniunktury w całym sektorze w drugiej połowie 2023 roku.

Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.