Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Tax Net SA (TXNP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
3,7000
+0,0600(+1,65%)
Zamknięty
Wyniki TXNP
Wysoka stopa dywidendy
Wartość godziwa
Zakres dzienny
3,70003,7000
Zakres 52 tyg.
2,50004,5800
Kupno/Sprzedaż
3,50 / 3,70
Zamknięcie
3,64
Otwarcie
3,7
Zakres dzienny
3,7-3,7
Zakres 52 tyg.
2,5-4,58
Wolumen
8.006
Przeciętny wol.
5.639
1-roczna zmiana
6,94%
Akcje w obrocie
2.345.265
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Więcej
Co dziś uważasz o TXNP?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Tax Net SA

TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze usług wspierania biznesu. Spółka oferuje usługi w zakresie doradztwa, księgowości, ksiąg rachunkowych, płac, kursy szkoleniowe w takich obszarach jak prawo pracy, fundusze świadczeń pracowniczych oraz zarządzanie czasem, a także tłumaczenia w takich dziedzinach jak finanse, bankowość, księgowość i dokumenty prawnicze. Spółka zajmuje się również wdrażaniem systemów technologii informatycznych (IT) oraz oferuje zarządzanie i konserwację oprogramowania. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem sieci ośmiu oddziałów w Katowicach, Bytomiu, Zabrzu, Mikołowie, Tarnowskich Górach, Tychach i Warszawie. W dniu 18 kwietnia 2014 r. Spółka nabyła 100% udziałów w spółce Ground Frost Sp z o o. W dniu 26 czerwca 2014 r. Spółka połączyła się ze swoimi spółkami zależnymi, których była jedynym udziałowcem, Euroin BRP Sp z o o i Almanach Consulting Sp z o o.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.