Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Warren Buffett ujawnił, w co zainwestował miliardy dolarów. Kurs tej spółki

Opublikowano 16.05.2024, 11:19

Warren Buffet ukrywał dużą transakcje

Raporty 13-F, będące obowiązkowymi kwartalnymi sprawozdaniami składanymi przez instytucjonalnych menedżerów inwestycyjnych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zapewniają wgląd w portfele inwestycyjne. Jednak ostatnie zgłoszenie Berkshire wyróżniało się tym, czego nie zawierało.

 

W ostatnich miesiącach konglomerat jasno zaznaczał, że wyłącza jedno lub więcej pozycji ze swojego publicznego formularza 13-F, korzystając z możliwości poufnego traktowania przez SEC.

Ta możliwość jest zapewniona na mocy sekcji 13(f) Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych, wspomagana przez regułę 24b-2, umożliwiającą firmom opóźnienie ujawnienia informacji, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ich strategie inwestycyjne.

Warren Buffett, często określany mianem “Wyroczni z Omaha”, prawdopodobnie dążył do uniknięcia nadmiernego zainteresowania tymi firmami, mając na uwadze plany przyszłych zakupów. Wskazanie, które spółki znajdują się na celowniku, mogłoby niepotrzebnie podnieść ich ceny.

Tajemnica wokół ostatnich zakupów akcji przez Berkshire Hathaway wywołała liczne spekulacje. Jaką naturę mogą mieć te tajemnicze zakupy, które Warren Buffett i jego zespół tak bardzo pragną zachować w sekrecie? Teraz wiemy, że jedną ze spółek był szwajcarski ubezpieczyciel Chubb z siedzibą w Zurychu.

Akcje Chubb kolejnym skarbem Buffetta?

Berkshire Hathaway kupił w ciągu ostatnich 9 miesięcy prawie 26 milionów akcji Chubb z siedzibą w Zurychu za pakiet o wartości 6,7 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost rzędy 37% na przestrzeni ostatnich 3 kwartałów.

Na poniższym wykresie widzimy doskonale, dlaczego Berkshire Hathaway skorzystało z prawa do zachowania poufności.

Warren Buffett ujawnił, w co zainwestował miliardy dolarów. Kurs

Po upublicznieniu informacji spółka Chubb zyskuje w handlu przed-sesyjnym ponad 11%, utrudniając “wyroczni z Omaha” kolejne zakupy, gdyby takie były w planie.

Warto zaznaczyć, że firma ubezpieczeniowa stała się dziewiątą pod względem wielkości inwestycją Berkshire i regularnie wypłaca dywidendę.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.