Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Wall Street wyżej podczas ostatniej, regularnej sesji przed świętami

Opublikowano 07.04.2023, 09:57
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45

Dow Jones bez zmian w czwartek

Rynki akcji na Wall Street zamknęły się w większości na plusie w czwartek, kończąc krótszy tydzień handlowy po tym, jak ostatnie cięcia w zatrudnieniu i popularne jobless claims wywołały ostatnie poruszenie. Baker Hughes podał dziś liczbę platform wiertniczych, a Levi Strauss (NYSE:LEVI) opublikuje wyniki za pierwszy kwartał kilka minut po ostatnim dzwonku. Jutro rynki pozostaną zamknięte z powodu obchodów Wielkiego Piątku.

Według danych wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych w tygodniu kończącym się 1 kwietnia spadły o 18.000 w porównaniu z poprzednim tygodniem, lądując na poziomie 228.000. Czterotygodniowa średnia krocząca wyniosła 237.750, co oznacza spadek o 4.250 w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Wall Street wyżej podczas ostatniej, regularnej sesji przed świętam

Tymczasem redukcje etatów w Stanach Zjednoczonych wyniosły w marcu 89.703, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do 77.770 odnotowanych w lutym, podał Challenger, Gray & Christmas Inc. w raporcie. Redukcje zatrudnienia skoczyły o 319,4% w marcu w stosunku do tego samego miesiąca w 2022 roku. Pierwszy kwartał 2023 roku miał najwięcej cięć od pierwszego kwartału 2020 roku na poziomie 270 416, co oznacza wzrost o 396% rok do roku.

Cięcia w sektorze technologicznym stanowiły 38% wszystkich zwolnień z 102 391, a następnie firmy finansowe z 30 635. “Wiemy, że firmy podchodzą do 2023 roku z ostrożnością, choć gospodarka wciąż tworzy miejsca pracy. Wraz z kontynuacją podwyżek stóp procentowych i ograniczaniem kosztów przez firmy, zwolnienia na dużą skalę, które obserwujemy, będą prawdopodobnie kontynuowane” – powiedział starszy wiceprezes Andrew Challenger.

Finalnie tego dnia Dow Jones zamknął się na poziomie otwarcia. Nasdaq 100 wzrósł o 0,74%, ponieważ Alphabet przewodził wzrostom, a jego akcje klasy AC skoczyły odpowiednio o 3,78% i 3,76%. S&P 500 poszedł w górę o 0,36%.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.