Zgarnij zniżkę 40%

USDCAD opuści średnioterminową konsolidację? Co zrobi Bank Kanady?

Opublikowano 02.04.2024, 10:43
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05

  • Para walutowa USDCAD porusza się w trendzie bocznym od początku roku 
  • Coraz lepsze nastroje wśród kanadyjskich przedsiębiorców 
  • Uwaga inwestorów skierowana na dane z amerykańskiego rynku pracy 

Główna para walutowa z dolarem kanadyjskim, czyli USDCAD od praktycznie początku roku znajduje się w ramach trendu horyzontalnego, którego górne ograniczenie może być ponownie testowane w najbliższych dniach. Konsolidacja jest wynikiem silniejszego w ostatnim czasie dolara amerykańskiego zyskującego na bazie możliwego opóźnienia pivotu przez FED, co jest równoważone przez popyt na dolara kanadyjskiego wynikający m.in. ze wzrostów cen ropy naftowej. W kontekście wyceny USDCAD warto zwrócić uwagę na opublikowaną ankietę przeprowadzą przez Bank Kanady wśród kanadyjskich przedsiębiorców, która rzuca nieco więcej światła na kondycję tamtejszej gospodarki oraz panujące nastroje. Wśród danych makroekonomicznych, które poznamy w tym tygodniu na pierwszym planie będą tradycyjnie prezentowane w pierwszy piątek miesiąca informacje dotyczące amerykańskiego rynku pracy.

Umiarkowany optymizm wśród kanadyjskich przedsiębiorców oraz konsumentów 
Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Bank Kanady można wyciągnąć ostrożne wnioski, iż przedsiębiorcy oczekują stopniowej poprawy warunków prowadzenia biznesu w kolejnych kwartałach. Świadczą o tym przede wszystkim zmniejszone oczekiwania co do ewentualnej recesji, których odsetek wśród ankietowanych spadł do 27% względem 37% odnotowanych w poprzednim kwartale. Z pozytywnych informacji należy również odnotować spadek odsetku firm spodziewających się inflacji powyżej 3% w kolejnych 12 miesiącach oraz wzrost liczby przedsiębiorców oczekujących poprawy wyników sprzedażowych. 

Są również widoczne negatywne tendencje, wśród których na pierwszy plan rzucają się przede wszystkim plany inwestycyjne, co pokazuje 33% odsetek firm planujących rozszerzenie wydatków na nowy sprzęt w tym roku względem 41% raportujących w poprzednim badaniu. 

Od strony konsumenckiej badanie pokazuje, że nie oczekuje się już wzrostu stóp procentowych, a w kolejnych miesiącach najbardziej prawdopodobnym spodziewanym scenariuszem jest rozpoczęcie cyklu obniżek. Pomimo tego w dalszym ciągu odczuwalne są skutki podwyższonej inflacji oraz restrykcyjnej polityki monetarnej Banku Kanady, co sprawia utrzymanie ograniczania wydatków konsumenckich. 

Amerykańska gospodarka coraz bliżej scenariusza miękkiego lądowania 
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi poznaliśmy kolejne dane PKB z amerykańskiej gospodarki, które można uznać za pozytywne. Wprawdzie annualizowany wynik 3,4% w relacji kwartał do kwartału był niższy od poprzedniego odczytu na poziomie 4,9% ale z drugiej strony jest to jednocześnie powyżej prognoz 3,2% k/k. 
 
Rysunek 1. Dynamika PKB w USA k/k 

W dalszym ciągu ten obraz wskakuje na siłę amerykańskiej gospodarki, a scenariusz głębokiej recesji jest mało prawdopodobny. 

W piątek uwaga inwestorów skupi się na danych z amerykańskiego rynku pracy, które w przypadku odczytów zbliżonych do prognoz będą wskazywać na stabilizacje w tym zakresie biorąc pod uwagę stopę bezrobocia oraz nowe miejsca pracy w sektorze pozarolnicznym. 
 
Rysunek 2. Prognozy danych z amerykańskiego rynku pracy 

Należy pamiętać również o rewizjach danych z poprzednich miesięcy, które w ostatnim czasie mają istotny wpływ na ostateczny odbiór danych przez rynek. 

Okolica 1.36 pod presją kupujących na parze USDCAD 
Aktualnie górnym ograniczeniem trwającej konsolidacji na parze walutowej USDCAD jest okolica 1.36 wyznaczona na podstawie wyraźnej strefy podażowej. W ciągu ostatnich kilku tygodniach strona popytowa regularnie wywiera nacisk, który z uwagi na coraz słabsze reakcje podażowej może doprowadzić do wybicia w kierunku północnym. 

Rysunek 3. Analiza techniczna USDCAD 
W przypadku rozwinięcia takiego scenariusza kupujący mają relatywnie dużo miejsca z kolejnym celem dopiero w rejonie 1.39, gdzie wypadają średnioterminowe maksima.

%AD-CONTAINER-0%

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.