Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Tąpnięcie notowań Orlenu po publikacji wyników. Czy to początek zmiany trendu?

Opublikowano 24.05.2024, 10:48
PGN
-
PKN
-
LTSP
-
NG
-
2222
-  • Orlen opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku
  • Odczyty okazały się dużo gorsze zarówno od prognoz, jak i analogicznego okresu w zeszłym roku
  • Gwałtowny spadek notowań odwróci panującą tendencję?
  • Sprawdź naszą wyjątkową promocję na narzędzie Investing Pro dostępną w tym miejscu

Najważniejszym wydarzeniem podczas wczorajszej sesji była publikacja wyników kwartalnych Orlenu (WA:PKN), które delikatnie mówić można uznać za rozczarowujące. W odniesieniu zarówno do konsensusu, jak i wyników z analogicznego okresu z zeszłego roku większość podstawowych pozycji raportu była słabsza (poza przychodami), co było podstawowym argumentem dla dynamicznej przeceny notowań sięgającej ponad 7%. Obok suchych liczb nowy Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara szeroko komentował najważniejsze cele, które będzie chciał realizować podczas swojej kadencji, wśród których największy nacisk ma być utrzymany na zwiększaniu zaangażowania w OZE. Szczegółowa strategia długoterminowa ma zostać ogłoszona do końca roku, co nie będzie miało większego przełożenia na ruchy akcji w krótkim oraz średnim terminie, które mogą być narażone na pogłębienie przeceny.


Jakie będą priorytety Orlenu pod nowym kierownictwem?
W ramach czwartkowej konferencji prasowej, która towarzyszyła publikacji wyników Prezes Ireneusz Fąfara podzielił się swoimi przemyśleniami oraz koncepcjami dotyczącymi głównie długoterminowej strategii koncernu. Podstawowym celem jest zwiększenie zaangażowania w inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii oparte m.in. na rozbudowie morskich oraz lądowych farm wiatrowych, odnawialnego wodoru oraz biopaliw, co bezpośrednio przekłada się na przyspieszenie dekarbonizacji polskiej gospodarki. Przy jednoczesnym wzroście wykorzystywania energii opartej na gazie realnym celem pozostaje całkowita dekarbonizacja do 2030 roku. Bardzo możliwe również ich Orlen będzie chciał zrezygnować z działalności niezwiązanych bezpośrednio z energetyką, czyli projekty takie jak “Orlen Paczka” czy “Polska Press”


Z konkretnych zapowiedzi mogliśmy usłyszeć również chęć kontynuowania współpracy z Saudi Aramco (TADAWUL:2222) w zakresie petrochemii, gdzie ma dojść do poważnej rewizji w zakresie planowanych nakładów finansowych oraz deklaracja, że fuzja z Lotosem (WA:LTSP) oraz PGNiG (WA:PGN) nie zostanie cofnięta. Nie zabrakło również bardziej ogólnych zdań dotyczących chęci powrotu do prawdziwego ładu korporacyjnego, a wszystkie podejmowane decyzje powinny być przemyślane, racjonalne oraz transparentne.
Dla inwestorów niewątpliwie pozytywną informacją jest rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości 4,18 mld zł, co przekłada się na 4,15 zł za akcję, co musimy być jeszcze zaakceptowane przez WZA


Wyniki kwartalne Orlen mocno rozczarowały inwestorów
Z podstawowych wskaźników finansowych Grupa Orlen w pierwszym kwartale 2024 roku zanotowała przychody rzędu 82,3 mld złotych oraz zysk netto 2,8 mld złotych, co przekłada się kolejno na – 25,4% r/r oraz –69,65 r/r. Wprawdzie w odniesieniu do konsensusu rynkowego (78,61 mld zł) przychody okazały się być wyższe, jednak ostatecznie najsłabszy od dwóch lat poziom zysku netto (prognoza 3,1 mld zł) był kluczowym elementem wpływającym na niekorzystny odbiór raportu. Patrząc nieco bardziej szczegółowo z pozytywnych informacji warto zwrócić uwagę na segment rafineryjny, który wykazał zyski oraz rosnąca marża rafineryjna. Z drugiej strony na finalnych wynikach mocno ciąży sektor wydobywczy oraz odpisy wśród których jednym z największych była strata wynikająca z przedpłatą na zakup ropy przed szwajcarską spółkę zależną Orlen Trading Switzerland.


Dynamiczne spadki ostudziły zapał kupujących do kontynuacji ruchu w kierunku północnym, jednak z technicznego punktu widzenia nie załamały jeszcze trendu wzrostowego. Kluczowa w tym kontekście będzie konfluencja linii trendu oraz lokalnego wsparcia wyznaczonego na podstawie minimów utworzonych na przełomie kwietnia oraz maja.


Rysunek 1. Analiza techniczna Orlen
Jeżeli sprzedającym uda się przełamanie wówczas kolejnym celem powinny być poziomy 61 oraz 58 zł za akcję.

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu i giełd za całego świata?

Musisz wypróbować InvestingPro!

Dla czytelników tego artykułu, teraz z kodem: INWESTUJPRO1 aż 10% rabatu na na subskrypcję roczną i dwuletnią InvestingPro.

Korzystasz tylko z aplikacji Investing? Ta oferta jest także dla Ciebie! InvestingPro na aplikację teraz także 10% taniej z INWESTUJPRO1.

Akcje niedowartościowane, portfolio najskuteczniejszych i najbardziej znanych inwestorów, portfele ProPicks rebalansowane co miesiąc - to wszystko znajdziesz na InvestingPro!

InvestingPro

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.