🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Portfele miliarderów. W co inwestuje David Einhorn?

Opublikowano 13.06.2024, 10:14
MSFT
-
AAPL
-
CNX
-
  • Greenligth Capital kierowany przez DavidEinhorna kontynuuje dobrą passę
  • GreenBrick PartnersInc pozostaje perłą w koronie portfolio znanego miliardera
  • Optymistyczne perspektywy na kolejne kwartały
  • Sprawdź naszą wyjątkową promocję na narzędzie Investing Pro dostępną w tym miejscu

David Einhorn to postać, której w świecie finansów nie trzeba bliżej przedstawiać. Kontrowersyjny miliarder, którego majątek szacowany jest na 1,5 mld dolarów w przeszłości zaistniał m.in. poprzez mniej lub bardziej trafne przemówienia kierujące oskarżenia wobec takich spółek jak Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Allied Capital czy Lehman Brother, który jak doskonale wiemy niebawem zbankrutował (przemówienie Einhorna miało miejsce w lipcu 2007 roku). Kierowany przez niego fundusz Greenligth Capital może pochwalić się solidną stopą zwrotu, która na przestrzeni ostatnich 3 lat wyniosła nieco powyżej 42% pokonując główny benchmark S&P500. Główną spółką z największym procentowym udziałem jest w dalszym ciągu Green Brick Partners Inc z branży budowlanej, przed którą stoją perspektywy kontynuacji trendu wzrostowego kursu akcji.

Szczegóły portfolio Greenligth Capital
W ramach raportu f13, który jest obowiązkowy dla funduszów inwestycyjnych zarządzających kapitałem powyżej 100 mln dolarów możemy zwrócić uwagę, iż największe zaangażowanie portfela (28,9%) pozostaje w Green Brick Partners Inc. Jest to spółka z branży budowlanej działająca przede wszystkim w południowo zachodnich stanach USA. Na drugim miejscu plasuje się CONSOL Energy Inc (NYSE:CNX). i to właśnie od tych spółek w największym stopniu uzależniona jest ogólna stopa zwrotu portfolio.

Rysunek 1. Spółki z największym zaangażowaniem portfolio Greenligth Capital, źródło: InvestingPro

Z punktu widzenia stopy zwrotu fundusz prezentuje się bardzo solidnie przede wszystkim z uwagi na fakt, iż w przeciągu ostatnich 3 lat udało się zdecydowanie pokonać wyniki S&P500.

Rysunek 2. Stopa zwrotu portfolio vs. S&P500 w ostatnich 3 latach, źródło: InvestingPro

Porównując wyniki kwartał do kwartału również widać wyraźny wzrost zarówno na poziomie stopy zwrotu jak i ogólnej wartości posiadanych akcji o wartości przekraczającej już 2 mld dolarów.

Rysunek 3. Stopy zwrotu k/k oraz wartość aktywów GreenlightCapital, źródło: InvestingPro

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na szerokim rynku akcji fundusz ma duże szanse kontynuować trend wzrostowy, jednak w dużej mierze będzie to zależało do tego, czy kierunek północny utrzymają notowania Green Brick Partners Inc.

Green Brick Partners Inc utrzymuje perspektywę wzrostową
Spółka z branży budowlanej w ramach opublikowanych na początku maja wyników kwartalnych pozytywnie zaskoczyła zarówno w zakresie zysku na akcję, jak i przychodów, które były wyraźnie wyższe od prognoz. Na uwagę zasługuje również liczba nowych zamówień w pierwszym kwartale, która wyniosła 1071 domów, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii oraz wskaźnik anulowania na poziomie 4,1%, który z kolei jest najlepszy w całej branży. Te pozytywne informacje dają solidną bazę do dalszego wzrostu notowań akcji.

Od strony fundamentalnej potwierdzenie potencjału spółki widzimy w ramach wskaźnika wartości godziwej InvestingPro, który sugeruje ponad 20% ruch w kierunku północnym

Rysunek 4. Wskaźnik wartości godziwej Green Brick Partners Inc InvestingPro

Solidne wyniki oraz rosnące zyski netto mają swoje odzwierciedlenie w postaci kondycji finansowej ocenianej na 4 punktu w 5-stopniowej skali

Rysunek 5. Wskaźnik kondycji finansowej Green Brick Partners Inc

Z punktu widzenia makroekonomicznego wczorajsze odczyty inflacyjne oraz posiedzenie FED wyraźny wsparły amerykańskie indeksy, co w połączeniu z solidnym obrazem fundamentalnym spółki daje argumenty dla obozu byków do utrzymania kontroli.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.