🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Pierwsza spółka bioinformatyczna niebawem na NewConnect

Opublikowano 28.03.2023, 13:09

Notowana na rynku NewConnect spółka technologiczna Codeaddict SA (WA:CDTP) podpisała list intencyjny z zarządem firmy Proacta – lidera w dziedzinie tworzenia algorytmów predykcyjnych opartych na AI dla branży medycznej. Strony wykazały chęć współpracy w celu całkowitego przejęcia udziałów Proacta przez Codeaddict SA. Skutkiem tego będzie pojawienie się na warszawskim parkiecie pierwszej spółki bioinformatycznej, prowadzącej działalność na dynamicznie rosnącym rynku analityki w sektorze opieki zdrowotnej wartym miliardy dolarów.

- W ramach przeglądu opcji strategicznych Codeaddict SA podjęliśmy decyzję dotyczącą rozwoju spółki w nowym, perspektywicznym obszarze, jakim jest bioinformatyka oraz analiza danych w sektorze opieki zdrowotnej. Obserwując trendy rynkowe, które kształtują się już od kilku lat oraz potencjał rozwiązań oferowanych przez Proacta, widzimy duże możliwości maksymalizacji wartości spółki z korzyścią dla obecnych akcjonariuszy – ocenia Arkadiusz Zachwieja, prezes zarządu Codeaddict SA.

Strony wyraziły chęć współpracy operacyjnej i kapitałowej oraz dążenie do całkowitego przejęcia udziałów Proacta przez Codeaddict SA. Jednym z wariantów jest wyemitowanie przez Codeaddict S.A. nowych akcji i zaoferowanie ich objęcia dotychczasowym wspólnikom Proacta. Ostateczny sposób przeprowadzenia transakcji zostanie określony w wyniku dalszych prac.

Proacta jest firmą bioinformatyczną, której kluczowym obszarem działalności jest tworzenie algorytmów predykcyjnych opartych na AI, pozwalających na analizę i interpretację danych medycznych. Dzięki własnym, wydajnym serwerom Proacta tworzy Medical Big Data Center przetwarzające duże zbiory danych.

- Obecność na giełdzie pozwoli nam na realizację ambitnych planów dotyczących rozwoju produktów i usług w sektorze opieki zdrowotnej oraz dalszej ich komercjalizacji. Jesteśmy liderem w dziedzinie tworzenia algorytmów predykcyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Nasze algorytmy są w stanie analizować ogromne ilości danych, takie jak dane genetyczne, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć precyzyjne i rzetelne wyniki, co stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy i pacjentów – informuje Paweł Ciesielka, wiceprezes zarządu Proacta Sp. z o.o.

Proacta oferuje wielofunkcyjną platformę analiz predykcyjnych DATABION, służącą do gromadzenia i przetwarzania na własnych serwerach danych medycznych i genetycznych. Platforma ma możliwości integracji z wieloma urządzeniami medycznymi monitorującymi parametry pacjentów, dzięki temu jest w stanie automatycznie pobierać dane medyczne. Umożliwia to precyzyjną analizę danych, lepszą i szybszą diagnostykę chorób oraz optymalizację procesów leczniczych.

- Nawiązaliśmy współpracę ze szpitalami onkologicznymi w celu pozyskania niezbędnej wiedzy na temat różnych typów nowotworów oraz sposobów ich leczenia. Korzystając z tych danych nasze algorytmy są w stanie generować trafne prognozy dotyczące rozwoju choroby oraz optymalne plany leczenia dla pacjentów -  dodaje Paweł Ciesielka.

Proacta tworzy również aplikacje wspierające lekarzy w procesie diagnozy i leczenia - DBCU, HOMOMETRIX.

Według danych raportu „Big Data Healthcare Global Market Report 2022” globalna wartość rynku analizy dużych zbiorów danych  w sektorze opieki zdrowotnej w 2026 r. osiągnie wartość 44,53 mld dol. przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 21,7 proc. Natomiast badanie przeprowadzone przez SNS Insider przewiduje, że rynek analityki w opiece zdrowotnej w 2030 r. osiągnie wartość 163 mld dol. przy wzroście CAGR na poziomie 21,4 proc.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.