😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Obligacje skarbowe hitem inwestycyjnym ostatnich tygodni. Jakie są wady i zalety

Opublikowano 18.07.2022, 11:09

Wraz z rosnącą inflacją Polacy w poszukiwaniu instrumentów mogących ochronić kapitał przed wzrostem cen rzucili się na obligacje skarbowe. W czerwcu padł historyczny rekord jeżeli chodzi o sprzedaż obligacji, który wyniósł 14,72 mld zł. Jednym z czynników, który napędził zakupy, była m.in. informacja o tym, że już w grudniu zeszłego roku w polskie obligacje zainwestował Premier Mateusz Morawiecki w kwocie 4,6 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje roczne, co jest uzasadnione w tak dynamicznie się zmieniającym środowisku. Jak podaje Ministerstwo Finansów oprocentowanie papierów dłużnych o terminie wykupu rok oraz dwa lata w lipcu będzie wynosić kolejno: 6%, oraz 6,25%. To, co jest zyskiem dla inwestorów, jest jednocześnie coraz większym kłopotem dla skarbu państwa. Wyższe rentowności oznaczają wzrost kosztów obsługi polskiego zadłużenia, które w przyszłym roku prawdopodobnie roku przekroczą 2% PKB, co dla porówniania jest równowartością mniej wiecej rocznego budżetu polski na obronność.


Obligacje skarbu państwa hitem inwestycyjnym ostatnich tygodni. Jakie są wady i zalety tych instrumentów?

Rysunek 1. Koszty obsługi polskiego długu, źródło: businessinsider.com.pl

Biorąc pod uwagę, że koszty zadłużenia mogą pozostać relatywnie wysokie w kolejnych latach, przy potencjalnie coraz mniejszych wpływach budżetowych w warunkach recesji, wzrost wydatków na obsługę długu będzie kontynuowany.

 

Rentowności polskich obligacji biją kolejne rekordy

Od września zeszłego roku rentowności polskich obligacją trwają w permanentnym trendzie wzrostowym, który spowodowany jest przede wszystkim rosnącymi stopami procentowymi. Pomimo odreagowania w ostatnich tygodniach, szczególnie widocznego na długim końcu krzywej rentowności, w dalszym ciągu znajdujemy się na bardzo wysokich poziomach w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku.


Obligacje skarbu państwa hitem inwestycyjnym ostatnich tygodni. Jakie są wady i zalety tych instrumentów?

Rysunek 2. Rentowności polskich obligacji dwuletnich

Analizując popularne obligacje dwuletnie, widzimy wyraźne wyhamowanie w okolicy 8%, co może być jedynie przystankiem przed kolejną falą wzrostową. Oliwy do ognia dolewają najnowsze projekcje makroekonomiczne opublikowane przez NBP, które zakładają szczyt inflacji dopiero na początku przyszłego roku, i jest istotną zmianą względem zapowiedzi, że maksimum wzrostu cen możemy oczekiwać a najbliższych miesiącach.

W związku z tym istnieją uzasadnione przypuszczenia, że poziom 6,5%, na jakim obecnie kształtuje się główna stopa referencyjna, nie będzie tegorocznym szczytem. W połączeniu ze słabnącym złotym, który jest najtańszy względem dolara amerykańskiego w nowożytniej historii, na koniec roku najprawdopodobniej będziemy mieli stopy procentowe w przedziale 7-7,5% podbijając jeszcze rentowności polskich obligacji.

 

Sytuacja budżetowa z coraz gorszymi perspektywami

Obecna sytuacja budżetowa wydaje się być względnie stabilna, szczególnie jeżeli zwrócimy uwagę na relację długu do PKB, która spadła z 57,4% do 54,2%, co wynika z wysokiego wzrostu gospodarczego sięgającego 8,5% r/r w ramach ostatniego odczytu pod koniec maja. Niestety przewidywania na kolejne lata nie są już tak optymistyczne. Bazując na tych samych projekcjach NBP, średnioroczny wzrost PKB w 2022 rok wyniesie 4,7% a w 2023 już tylko 1,4%.


Obligacje skarbu państwa hitem inwestycyjnym ostatnich tygodni. Jakie są wady i zalety tych instrumentów?

Rysunek 3. Projekcje makroekonomiczne NBP, źródło: www.nbp.pl

To z jednej strony zmniejszy wpływy budżetowe, jednocześnie zwiększając poziom zadłużenia, co w warunkach wysokich stóp procentowych będzie dużo bardziej odczuwalne niż w poprzednich latach. W przyszłym roku polski rząd będzie musiał wykupić obligacje o wartości 90 mld zł, które będą zrolowane przez papiery o dużo wyższym oprocentowaniu. Wzrost zadłużenia jest nieunikniony, szczególnie biorąc pod uwagę, że wchodzimy w rok wyborczy, kiedy to redukcja już rozbudowanych wydatków socjalnych jest scenariuszem mało prawdopodobnym.

W aktualnych warunkach makroekonomicznych obecna oferta obligacji skarbowych z pewnością nie ochroni całego kapitału przed inflacją w krótkim terminie. W przypadku obligacji jednorocznych oraz dwuletnich zwrot jest nieco wyższy niż na tradycyjnej lokacie w granicach 6-6,25%. Jeżeli chodzi o papiery indeksowane inflacją przy wyborze instrumentów dziesięcio oraz dwunastoletnich możemy chronić nasz kapitał przy średniorocznej inflacji mieszczącej się w przedziale 5-7,5%. W tym przypadku jest to jednak premia za ryzyko inwestowania w długim terminie czasowym, a trzeba pamiętać, że jeżeli decydujemy się na wybór indeksowania, co w praktyce opiera się na stawce WIBOR, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo spadku inflacji oraz powrotu do niskich stóp procentowych w perspektywie kolejnych kilku lat.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.