😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Nienasycony popyt AI na energię elektryczną "lekiem na całe zło" zadłużenia?

Opublikowano 31.05.2024, 13:12
GS
-
DX
-
BTC/USD
-
BTC/USD
-

Przyszłość zapotrzebowania na energię elektryczną począwszy od samochodów elektrycznych, przez wydobycie bitcoina, po sztuczną inteligencję, może być również lekarstwem na nasze obawy związane z zadłużeniem.

Zanim wyśmiejecie tę tezę, pozwólcie mi wyjaśnić.

Jednym z głównych argumentów niedźwiedzi przeciwko rynkowi finansowemu i kondycji gospodarki jest to, co jest postrzegane, jako gwałtowny wzrost zadłużenia publicznego. Ten wzrost zadłużenia wspiera ich szalone wizje "końca dolara", zakłócenia gospodarcze i zasadniczo upadek Stanów Zjednoczonych, jako globalnej potęgi. Patrząc na wzrost długu publicznego w wyizolowany sposób, można zrozumieć obawy.Federal Debt-Total Debt Outstanding

Oczywiście, wzrost zadłużenia federalnego wynika z nadmiernych wydatków rządowych, zwłaszcza od czasu zamknięcia związanego z pandemią. Widzimy gwałtowny wzrost deficytu federalnego, największy od czasu kryzysu finansowego i najbardziej znaczący poza gospodarką wojenną.

Deficits vs GDP

Warto również zauważyć, że wzrost gospodarczy znacznie spowolnił wraz ze wzrostem zarówno długów, jak i deficytów. Ten spadek wzrostu gospodarczego jest istotnym punktem naszej dyskusji.

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?

Subskrypcja miesięczna na aplikację to jedyne '8,54EUR' z KODEM PROM23 na subskrypcję roczną i dwuletnią.

Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!


https://d32-invdn-com.investing.com/content/a77ad91f1e842f79caab1b3f99c6526c.png

-----------------------------------

W artykule „40 lat erozji gospodarczej” omówiliśmy różnicę między długiem produktywnym i nieproduktywnym. Dowcipnie mówiąc:

"Problem polega na tym, że tym progresywnym programom brakuje zasadniczego elementu, który jest wymagany, aby wydatki "deficytowe" były korzystne, tj. "zwrotu z inwestycji ".

Kraj A wydaje 4 biliony dolarów przy wpływach w wysokości 3 bilionów dolarów. Pozostawia to kraj A z deficytem w wysokości 1 biliona dolarów. Aby wyrównać różnicę między wydatkami a dochodami, Skarb Państwa musi wyemitować 1 bilion dolarów nowego długu. Ten nowy dług jest wykorzystywany do pokrycia nadwyżki wydatków, ale nie generuje żadnego dochodu, pozostawiając przyszłą dziurę, którą należy wypełnić.

Kraj B wydaje 4 biliony dolarów i otrzymuje 3 biliony dolarów dochodu. Jednak nadwyżka w wysokości 1 biliona dolarów, która została sfinansowana długiem, została zainwestowana w projekty infrastrukturalne, które przyniosły dodatnią stopę zwrotu. Nie ma deficytu, ponieważ stopa zwrotu z inwestycji finansuje "deficyt" w czasie.

Nie ma sporu, co do potrzeby wydatków rządowych. Spór dotyczy ich nadużywania i marnotrawstwa.

John Maynard Keynes miał rację w swojej teorii, że aby rządowe wydatki "deficytowe" były skuteczne, "zwrot" z inwestycji dokonywanych za pomocą długu musi przynosić wyższą stopę zwrotu, niż dług wykorzystany do ich sfinansowania.

Obecnie Stany Zjednoczone są "krajem A".

Przeczytaj to uważnie, ponieważ popyt na energię elektryczną może zapewnić niezbędną zmianę dynamiki zadłużenia.

Gwałtowny wzrost popytu na energię elektryczną

Jak już wspomniano, sieć energetyczna Stanów Zjednoczonych nie była wystarczająco doinwestowana, aby poradzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w poprzednich latach. Nie tylko rosnąca populacja potrzebuje więcej mieszkań, telefonów komórkowych, laptopów i komputerów. Jednak dodanie pojazdów elektrycznych, wydobywania bitcoinów i sztucznej inteligencji przytłoczy obecne dostawy energii elektrycznej w USA.

Na przykład, wydobywanie bitcoinów wymaga ogromnej ilości energii elektrycznej. Jak zauważył Paul Hoffman w Bitcoin Power Dynamics:

"Dzienne zużycie 145,6 GWh na wydobywanie bitcoinów w USA stanowi około 1,34% całkowitego dziennego zużycia energii w kraju. Pomimo niewielkiego odsetka jest to nadal ogromna ilość energii elektrycznej, gdy uwzględnimy, że Stany Zjednoczone są krajem silnie uprzemysłowionym, zużywającym dużo energii. Kiedy ekstrapolujemy to dzienne zużycie na rok, otrzymamy 53 144 GWh".Annual Electricity Consumption in US

Wydobywanie bitcoinów to stosunkowo niewielka branża o dużym wpływie na zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak "generatywna sztuczna inteligencja (AI)" to zupełnie inna bestia. Według S&P Global Commodity Insights, zapotrzebowanie na energię elektryczną dla AI pozostaje niejasne, ale technologia ta doprowadzi do znacznego wzrostu netto zużycia energii w USA. Medium opublikowało niedawno kilka wykresów szczegółowo opisujących ten wzrost.

"Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię AI wzrośnie z około 527,4 mln USD w 2022 r. do imponującej kwoty 4 261,4 mln USD do 2032 r., przy solidnej złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 23,9% w latach 2023-2032". - Medium.Generative AI in Energy Market

"Jednocześnie oczekuje się, że rynek użyteczności publicznej doświadczy jeszcze bardziej znaczącej ekspansji, wzrastając z 534 mln USD w 2022 r. do poważnej kwoty 8 676 mln USD do 2032 r., napędzany przez niezwykły CAGR na poziomie 33,1% od 2023 do 2032 r.".Generative AI in Utilities Market

Jak wskazuje S&P:

"Oczekuje się, że zapotrzebowanie na energię z działających i obecnie planowanych centrów danych na amerykańskich rynkach energetycznych wyniesie około 30 694 MW. Stanie się tak, gdy wszystkie planowane centra danych będą już działać, zgodnie z analizą danych 451 Research, która jest częścią S&P Global Market Intelligence. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej będące własnością inwestorów mają dostarczyć 20 619 MW tej mocy. Aby spojrzeć na te liczby z odpowiedniej perspektywy, należy wziąć pod uwagę, że prognozowane zapotrzebowanie na energię w USA w regionie Lower 48 (stanów USA) wyniesie około 473 GW w 2023 r. i wzrośnie do około 482 GW w 2027 r.".

Data Center Status

Co to ma wspólnego z zadłużeniem?

Rozwijanie naszej drogi wyjścia

Przez dziesięciolecia wykorzystywaliśmy wydatki deficytowe do finansowania programów opieki społecznej. Programy te charakteryzują się długoterminowym ujemnym mnożnikiem wzrostu gospodarczego. Przyszłość wymaga jednak budowy infrastruktury elektrycznej, co wprowadza zupełnie inną dynamiką. Jednak wykorzystanie wydatków deficytowych na projekty charakteryzujące się "zwrotem z inwestycji", takie jak produkcja energii (geotermalnej, jądrowej, pływowej) lub łącza szerokopasmowe, za które użytkownicy płacą opłatę, jest uzasadnione. Wynika to z faktu, że długoterminowe przychody generowane przez te projekty z czasem spłacają zadłużenie. Co więcej, projekty te są pracochłonne, tworząc popyt na miejsca pracy, towary i nakłady inwestycyjne.

Od 1980 r. nakłady inwestycyjne (CapEx) spadły wraz ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wykres przedstawia 10-letnią średnią roczną zmianę CapEx w stosunku do PKB. Jeśli wzrost gospodarczy (przede wszystkim konsumpcja) spowalnia, to popyt na wydatki inwestycyjne również spada. Dzieje się tak, ponieważ korporacje szukają tańszych alternatyw, takich jak offshoring, wzrost produktywności i obniżanie płac.GDP vs CapEx

Budowanie infrastruktury jest jednak bardzo pracochłonne, a CapEx wymaga dużych nakładów pracy i inwestycji. Dynamika ta zmienia dynamikę wzrostu gospodarczego.

Podczas gdy korporacje zwiększają inwestycje kapitałowe w celu budowy zasilania, rząd prawdopodobnie wkroczy do walki z kolejnymi ustawami dotyczącymi wydatków na infrastrukturę. Wynika to z faktu, że sztuczna inteligencja jest kluczowym elementem zapewnienia obronności i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Jednak zamiast emitować dług na krajowe programy socjalne, dług wykorzystany na infrastrukturę stworzy wzrost gospodarczy poprzez tworzenie miejsc pracy.

Poniższy wykres zakłada, że będziemy nadal emitować dług w średnim kwartalnym tempie od 2021 roku. Jednak zamiast marnować pieniądze, skupiamy się na produktywnych inwestycjach przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich obecnych programów wydatków i zobowiązań. Zakładając pewne konserwatywne szacunki wzrostu wynikające z inwestycji, stosunek "długu do PKB " zacznie spadać w 2026 r. i powróci do bardziej zrównoważonych poziomów do 2030 r.Debt To GDP Ratio vs 100% Debt Thresold

Wnioski

Podczas gdy niedźwiedzie nieustannie biją na alarm w związku z obecnym poziomem zadłużenia i deficytów, bardziej tragiczne konsekwencje gospodarcze, które przewidują, mogą się nie ziścić.

Jak zauważyli specjaliści Goldman Sachs (NYSE:GS):

"Generatywna sztuczna inteligencja ma potencjał, aby zautomatyzować wiele zadań i ostatecznie pobudzić globalny wzrost gospodarczy. AI zacznie mieć wymierny wpływ na PKB Stanów Zjednoczonych w 2027 roku, a w kolejnych latach zacznie wpływać na wzrost w innych gospodarkach na całym świecie. Podstawą prognozy jest stwierdzenie, że sztuczna inteligencja może ostatecznie zautomatyzować około 25% obowiązków siły roboczej w zaawansowanych gospodarkach i 10-20% pracy w gospodarkach wschodzących".

Obecnie szacuje się, że sztuczna inteligencja przyczyni się do wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych o 0,4 punktu procentowego.

GS AI GDP Growth Scenarios

Wzrost produktywności, produktywne inwestycje kapitałowe i zwiększone zapotrzebowanie na siłę roboczą w związku z budową infrastruktury (co również spowoduje wyższe płace) powinny zapewnić niezbędny impuls gospodarczy.

Czy rozwiąże to wszystkie obecne problemy społeczno-gospodarcze, z którymi borykają się Stany Zjednoczone? Nie. Może jednak zapewnić impuls wzrostowy niezbędny do ożywienia wzrostu gospodarczego i dobrobytu w USA, którego nie widzieliśmy od lat 70. ubiegłego wieku.

Może to również wystarczyć, aby powstrzymać upadek Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie.

------------------------

Tu znajdziesz: notowania indeksów giełdowych na GPW i indeksów giełd na całym świecie.

Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.