Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Kupuj tanie akcje! Jak szybko znaleźć niedowartościowane spółki?

Opublikowano 17.01.2024, 15:32
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05
  • Wskaźnik cena/zysk czy cena/wartość księgowa są podstawowymi wskaźnikami określającymi wycenę akcji

  • Czym jest wartość godziwa akcji

  • Jakie są potencjalnie niedoszacowane spółki z GPW?

Z uwagi na mnogość różnego rodzajów wskaźników analizy fundamentalnej, które pozwalają opisywać szeroko rozumianą kondycję danej spółki giełdowej, liczba strategii definiujących atrakcyjność aktualnego poziomu cenowego jest niezwykle szeroka.

Dobrym punktem wyjścia do wstępnej selekcji są wskaźniki cena/zysk oraz cena/wartość księgowa, które porównują podstawowe pozycje księgowe spółki do jej aktualnej wyceny giełdowej. W dużym uproszczeniu im niższe wyniki, tym potencjalnie mamy do czynienia z bardziej niedowartościowaną spółką.

Dużo większy zakres danych jest brany pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wartości godziwej. Rezultatem w tym przypadku jest procentowa wartość dodatnia lub ujemna w zależności od tego, czy spółka jest przewartościowana lub niedowartościowana z podanym konkretnym poziomem docelowym.

Gdzie mogę znaleźć dane o wartości godziwej na Investing.com?

Aktualnie dane te są dostępne zarówno na desktop jak i na aplikację w wersji PREMIUM. Narzędzie obok wyceny czysto wskaźnikowej pokazuje również konsensus rynkowy wyznaczony na podstawie opublikowanych rekomendacji analityków.

Tylko do końca stycznia 50% taniej dla czytelników tego artykułu oraz dodatkowe 10% z kodem w tym linku *na subskrypcję roczną, oraz na 2-letnią subskrypcję TUTAJ.

Jak działają wskaźniki cena/zysk (C/Z) oraz cena/wartość księgowa (C/WK) ?

Podstawą działania obydwu wskaźników jest stwierdzenie, że im niższa wartość, tym potencjalnie wycena spółki jest bardziej atrakcyjna. Aby jednak mieć bardziej precyzyjny obraz warto zawsze porównać wyniki na tle spółek o podobnej charakterystyce lub z danego sektora, co może być bardziej użyteczne niż wyniki pojedynczej spółki. W celu efektywnego porównania spółek możemy użyć funkcji "Porównaj", która pokazuje zestawienie dowolnych wskaźników analizy fundamentalnej dla wybranej grupy spółek w formie graficznej.

Jak skutecznie identyfikować niedowartościowane oraz przewartościowane akcje?

Rysunek 1. Porównanie spółek z polskiego sektora energetycznego przy użyciu wskaźników c/z oraz c/wk, źródło: InvestingPro

W załączonym przykładzie widzimy rozkład spółek z polskiego sektora energetycznego w układzie oś x – cena/zysk oraz oś y – cena wartość księgowa. Wybrana spółka PGE (WA:PGE) ma relatywnie niski wskaźnik C/WK, jednak w przypadku C/Z ustępuje jedynie Enel (BIT:ENEI) SpA.

W jaki sposób korzystać ze wskaźnika wartości godziwej InvestingPro do selekcji akcji?

Wskaźnik wartości godziwej, to kompleksowe narzędzie, które analizując szereg wskaźników fundamentalnych szacuje, czy spółka ma potencjał wzrostowy lub spadkowy. W przypadku modeli fundamentalnych pod uwagę brane są następujące wskaźniki:

Jak skutecznie identyfikować niedowartościowane oraz przewartościowane akcje?

Rysunek 2. Wskaźniki analizy fundamentalnej będące częściami składowymi wskaźnika wartości godziwej, źródło: InvestingPro

Osobnym elementem jest wycena wartości godziwej oparta na rekomendacjach analitycznych. W tym przypadku jest ona dostępna jedynie w sytuacji, gdy dla danego waloru dostępne są jakiekolwiek publikacje. Dedykowane okno w zakładce podsumowanie pokazuje finalną rekomendację z konkretną wartością procentową.


Wartość godziwa spółki Huuuge

Rysunek 3. Podsumowanie wskaźnika wartości godziwej na podstawie społki Huuuge (stan na 17.01.2024), źródło: InvestingPro

Wartość godziwa dla powyższej akcji to 38,37 zł za akcję, co daje szansę na wzrost o 45% w stosunku do ceny bieżącej. W przypadku wartości wskazanej przez konsensus analityków jest to 36,53 zł za akcję.

Które spółki z GPW są obecnie niedowartościowane?

Spoglądając na wskaźnik wartości godziwej dla spółek z polskiego parkietu, możemy skorzystać z funkcji skanera akcji, który umożliwia selekcję również bazując na niedowartościowaniu, lub przewartościowaniu spółek.


Niedowartościowane spółki z GPW

Rysunek 4. Skaner akcji, źródło: InvestingPro. Stan na 17.01.2024

Tutaj przykładowy rezultat wyszukiwań dla najlepszych spółek technologicznych na giełdzie w Niemczech z potencjałem wzrostu wartości godziwej.Najlepsze spółki technologiczne DAX

Należy pamiętać, że wartość procentowa jest również uzależniona od nominalnej ceny akcji, więc im ona niższa tym wartości procentowe powinny być większe.

Podobnie jak w przypadku pozostałych narzędzi warto używać tej funkcji jako element szerszej analizy, gdyż sama wartość godziwa zazwyczaj nie uwzględnia wszystkich zmiennych.

Najnowsze komentarze

Wow niesamowity artykuł,zmienił moje życie , każdy kto przez minutę interesuje się giełda to wie , ale co tam , Żenada !!!
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.