💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Indeksy w USA idą po nowe maksima - sprawdź te 3 niedowartościowane spółki

Opublikowano 06.06.2024, 10:36
US500
-
MSFT
-
AAPL
-
RIO
-
HG
-
  • NASDAQ oraz SP500 kontynuują hossę i poprawiają historyczne maksima
  • Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe we wrześniu?
  • Rio Tinto (LON:RIO), JP Morgan oraz Johnson &Johnson z utrzymującym się potencjałem wzrostowym
  • Sprawdź naszą wyjątkową promocję na narzędzie Investing Pro dostępną w tym miejscu

Wczorajsza sesja na amerykańskim rynku akcji stała pod znakiem dominacji byków, co doskonale odzwierciedlają główne indeksy S&P 500 oraz NASDAQ, które zdołały wybić nowe historyczne maksima. Uwagę zwraca przede wszystkim NVIDIA, która osiągnęła kapitalizację 3 bilionów dolarów i dołączyła do wąskiej grupy tworzonej z Apple (NASDAQ:AAPL) oraz Microsoft (NASDAQ:MSFT), którym udało się przełamać tę barierę. Strona popytowa zdecydowanie dominuje czemu sprzyjają oczekiwania co do rychłej obniżki stóp procentowych, które na fali nieco słabszych danych w ostatnich tygodniach mogą zostać zainicjowane we wrześniu. Ten scenariusz wyceniany jest obecnie z nieco ponad 50% prawdopodobieństwem. W ramach aktualnej hossy warto zwrócić uwagę na spółki, które w dalszym ciągu utrzymują relatywnie wysoki potencjał wzrostowy sugerowany m.in. przez wskaźnik wartości godziwej InvestingPro.

Rio Tinto tańczy tak jak grają notowania miedzi
Rio Tinto to trzeci pod względem wielkości koncern wydobywczy na świecie, którego jednym z podstawowych obszarów działalności jest produkcja miedzi. Skok notowań spółki odnotowany w kwietniu oraz maju mają ścisły związek ze wzrostem cen surowca.

Rysunek 1. Notowania miedzi vs notowania Rio Tinto

Pomimo ostatniej korekty miedź w średnim oraz długim terminie ma duży potencjał na kontynuację ruchu w kierunku północnym związany przede wszystkim ze spodziewanym wzrostem zapotrzebowania na surowiec generowany głównie z branży odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, ale również z tradycyjnej gospodarki.

Koncern doskonale zdaje sobie sprawę z tej perspektywy, dlatego też planuje zwiększać produkcję w ramach obecnie eksploatowanych kopalń, co potwierdził jeden z dyrektorów Bold Baatar na Światowej Konferencji Miedzi. Zgodnie ze wskaźnikiem wartości godziwej spółka może pochwalić się 22% potencjałem wzrostowym.


JP Morgan Chase – silna pozycja na rynku bankowym
JP Morgan Chase to spółka, której nie trzeba bliżej przedstawiać, gdyż jest to największy amerykański bank z kapitalizacją w granicach 4,1bln dolarów. Bank korzysta przede wszystkim na efekcie skali i wysokim poziomie dywersyfikacji oferowanych produktów, co oznacza łatwiejsze dostosowywanie się do warunków rynkowych. Siła banku przejawia się również w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, co daje dodatkowe argumenty dla inwestorów do długoterminowego zaufania.

Od strony czysto fundamentalnej spółka może pochwalić regularną wypłatą dywidendy od ponad 50 lat oraz utrzymującym się na wysokim poziomie wskaźnikiem wartości godziwej

Rysunek 2. Wskaźnik kondycji finansowej JP Morgan


Spadki Johnson and Johnson okazją do zakupów?
Najgorzej w ostatnich miesiącach pod względem notowań giełdowych radzi sobie amerykański gigant z branży farmaceutycznej Johnson&Johnson. Pomimo tego fundamenty w dalszym ciągu wyglądają niezwykle solidnie co potwierdza m.in. wskaźnik ROE kształtujący się zdecydowanie powyżej średniej sektorowej.

Rysunek 3. Wskaźnik ROE Johnson&Johnson, źródło InvestingPro


Uwagę zwraca również wysoki poziom wskaźnika kondycji finansowej, który pokazuje 4 punkty w 5-cio punktowej skali.

Rysunek 4. Wskaźnik kondycji finansowej Johnson&Johnson

Od strony technicznej mocnym sygnałem dla odwrócenia aktualnej tendencji powinno być wyjście powyżej lokalnego szczytu zlokalizowanego w rejonie cenowym 155 dolarów za akcję. Z drugiej strony główną linią obrony w dalszym ciągu są testowane już minima w pobliżu 143 dolarów za akcję.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.