Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Gary Gensler potwierdza zatwierdzenia Bitcoin Spot ETF

Opublikowano 11.01.2024, 08:56
Zaktualizowano 29.11.2023, 15:02
Gary Gensler potwierdza zatwierdzenia Bitcoin Spot ETF

Przewodniczący Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Gary Gensler potwierdził, że wszystkie produkty ETF Bitcoin Spot zostały zatwierdzone.

Gensler stwierdził, że działania SEC są zgodne z prawem i interpretacjami sądowymi. Zauważył, że pod kierownictwem Claytona, od 2018 r. do marca 2023 r. nie zatwierdzono ponad 20 wniosków o regulacje giełdowe dla ETF Bitcoin Spot. 

Gensler wyjaśnił, że zatwierdzanie ogranicza się do ETF, które posiadają towar, który nie jest papierem wartościowym, a mianowicie BTC. Nie oznacza to, że SEC jest gotowy do zatwierdzenia standardów notowań dla papierów wartościowych związanych z kryptowalutami ani nie daje wglądu w status regulacyjny innych kryptowalut na podstawie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Aby chronić inwestorów, Gensler nakreślił trzy kluczowe zabezpieczenia dotyczące zatwierdzenia:
Wymagania dotyczące ujawniania informacji: Sponsorzy ETF Bitcoin muszą dostarczyć obszerne i dokładne informacje o produktach. Inwestorzy skorzystają z tego ujawniania poprzez publiczne formularze rejestracyjne i wymagane okresowe sprawozdania.

Regulowane giełdy

 Zatwierdzone ETF będą notowane i oferowane na zarejestrowanych giełdach papierów wartościowych podlegających przepisom mającym na celu zapobieganie oszustwom i manipulacjom. SEC będzie uważnie monitorować te giełdy, aby zapewnić, że te przepisy są egzekwowane.

Stosowanie istniejących zasad

Do obrotu zatwierdzonymi ETF będą miały zastosowanie istniejące zasady i standardy postępowania, w tym Regulacje w zakresie najlepszego interesu dla brokerów rekomendujących ETF inwestorom detalicznym oraz obowiązek powierniczy wynikający z Ustawy o doradztwie inwestycyjnym dla doradców inwestycyjnych.

Gensler zauważył również, że Komisja jednocześnie rozpatruje formularze rejestracyjne dla 10 ETFów Bitcoin Spot, mające na celu stworzenie równych szans dla emitentów i poprawę uczciwości i konkurencji na rynku.

Pomimo zatwierdzenia przez SEC notowania i obrotu pewnymi akcjami ETF Bitcoin Spot, Gensler zaapelował o ostrożność, mówiąc, że inwestorzy powinni być świadomi licznych ryzyk związanych z bitcoinem i powiązanymi produktami.

Źródło: otokrypto.pl

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.