Zgarnij zniżkę 40%

Ethereum jest bardziej zależne od Wall Street niż Bitcoin

Opublikowano 18.04.2024, 11:43

Zaskakująca korelacja Ethereum z rynkami tradycyjnymi. Ironia w stosunku do Bitcoinowych ETF-ów

Według danych opublikowanych przez IntoTheBlock, Ethereum (ETH) wykazuje wyższą korelację niż Bitcoin (BTC) z różnymi tradycyjnymi indeksami rynkowymi. Na przykład korelacja ETH z niemieckim indeksem giełdowym DAX wynosi 0,7, podczas gdy korelacja BTC z tym samym indeksem wynosi 0,63. Podobne różnice zachodzą w przypadku innych popularnych indeksów, takich jak S&P 500 i Nasdaq 100, gdzie Ethereum wykazuje znacznie wyższe wartości korelacji.

 

To, co wyróżnia Ethereum, to silniejsze powiązania z tradycyjnymi rynkami, szczególnie związane z akcjami i indeksami giełdowymi. Korelacja ETH z Nasdaq 100 wynosi 0,7, co jest istotnie wyższe niż korelacja BTC na poziomie 0,44. ETH wykazuje również ujemną korelację z indeksem dolara amerykańskiego (-0,61), co oznacza, że jego cena i wartość USD poruszają się w przeciwnych kierunkach.

 

Jest to szczególnie interesujące w kontekście niedawnego zatwierdzenia Bitcoinowych funduszy ETF na amerykańskich giełdach, które otworzyły nowe możliwości inwestycyjne dla instytucji. Pomimo tego wydarzenia, perspektywy zatwierdzenia Ethereum ETF wydają się coraz mniej pewne, co podkreśla pewną ironię w relacji między Bitcoinem, a Ethereum w kontekście ich związków z tradycyjnymi rynkami.

Analitycy zauważają, że Bitcoin i Ethereum pełnią różne role w portfelach inwestycyjnych. Bitcoin jest często porównywany do złota jako bezpiecznej przystani dla wartości, podczas gdy Ethereum jest bardziej traktowane jako aktywo z potencjałem wzrostu, podobne do szybko rosnących akcji technologicznych.

Co ciekawe od momentu zatwierdzenia Bitcoinowych ETF, wartość Ethereum w stosunku do Bitcoina uległa spadkowi. Stosunek ETH/BTC zmniejszył się z 0,06 w styczniu do 0,049 obecnie, co może odzwierciedlać zmieniające się preferencje inwestorów w kontekście tych dwóch największych kryptowalut.

Ethereum jest bardziej zależne od Wall Street niż Bitcoin

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.