🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Albert Rokicki o inwestycjach na GPW. 86% zysku od początku 2024 r

Opublikowano 10.07.2024, 11:18

Modelowe portfele Rokickiego: Niezwykłe zyski na GPW

Albert Rokicki od ponad 11 lat prowadzi swoje modelowe portfele, które są oparte na rankingach TOP 15 Poland, publikowanych regularnie przez jego zespół. Na podstawie kolejności spółek w tych rankingach, konstruowane są portfele TOP3, TOP5, TOP7 i TOP10.

  • Portfel TOP3: Zawiera trzy spółki, które zajmują pierwsze trzy miejsca w ostatnim rankingu.
  • Portfel TOP5: Składa się z pięciu najwyżej ocenianych spółek.
  • Portfel TOP7: Zawiera siedem czołowych spółek.
  • Portfel TOP10: Składa się z dziesięciu najlepszych spółek według rankingu.
Albert Rokicki o inwestycjach na GPW. 86% zysku od początku 2024 r

Jak przedstawiają się wyniki tych portfeli od początku roku 2024?

  • Portfel TOP3: 85,8% zysku
  • Portfel TOP5: 64,4% zysku
  • Portfel TOP7: 59,2% zysku
  • Portfel TOP10: 35,4% zysku

Dla porównania, w tym samym okresie indeks WIG zyskał 12,9%.

Albert Rokicki o inwestycjach na GPW. 86% zysku od początku 2024 r

Co sprawia, że portfele Rokickiego osiągają tak imponujące wyniki? W ocenie autora kluczem jest selekcja spółek na podstawie ich fundamentalnych wartości, a nie tylko na nowoczesnych technologiach. Warto zauważyć, że portfel TOP3, który wygenerował najwyższy zysk, składa się z dwóch spółek budowlanych i jednej turystycznej. To pokazuje, że inwestowanie w stabilne, dobrze zarządzane firmy z tradycyjnych sektorów może przynieść znakomite rezultaty.

Rokicki podkreśla, że nie trzeba szukać “wynalazków”, aby zarabiać na giełdzie. Inwestowanie w innowacyjne firmy może być ryzykowne i czasochłonne, a zyski często pojawiają się dopiero po kilku latach. Natomiast inwestując w sprawdzone, solidne spółki, można osiągać zyski “tu i teraz”.

Niewątpliwie Albert Rokicki swoimi decyzjami inwestycyjnymi pokazuje, że kluczem do zysków na giełdzie jest mądra selekcja spółek oparta na ich fundamentach. Jego podejście, oparte na rankingach TOP 15 Poland, pozwala mu od lat osiągać imponujące wyniki, nawet w sektorach, które mogą wydawać się mniej atrakcyjne dla nowoczesnych inwestorów. Zależy jednak pamiętać, że dobór instrumentów finansowych do swojego portfela to bardzo subiektywne podejście zależne od dostępnego kapitału inwestora, tolerancji na ryzyko i wielu innych czynników.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.