Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Akcje tej spółki wzrosły o 1372%. Analitycy oczekują dalszego wzrostu!

Opublikowano 29.02.2024, 13:44
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45

Synektik akcje wzrosły o 1372%

Spoglądając na notowania spółki Synektik dostrzec można, że kurs jej akcji wzrósł miedzy 30 stycznia br., a 27 lutego br. O ponad 51 proc., powiększając w ten sposób zakres obserwowanej od 23 października 2023 roku aprecjacji do niemal 131 proc. 

Licząc zaś od dołków z początku lipca 2022 roku, cena pojedynczej akcji tego przedsiębiorstwa wzrosła o 460 proc., a od dołków z początku stycznia 2019 roku o aż 1372 proc. 

Fakt ten sprawił, że w pewnym momencie wtorkowej sesji za jedną akcję Synektik zapłacić trzeba było 126 zł. 

Ostatnie dwa dni przyniosły ze sobą jednak niewielką przecenę papierów wartościowych tego przedsiębiorstwa. Cena pojedynczej akcji osunęła się wszak o 6,75 proc. Do 117,50 zł. 

Akcje Synektik mogą wzrosnąć o kolejne 17,5%

Mimo to, analitycy East Value Research pozostają niezwykle byczo nastawieni do perspektyw spółki. W swej najnowszej rekomendacji podwyższyli oni wszak cenę docelową do 138,10 zł z 109,70 zł poprzednio, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji „kupuj”. 

Daje to więc potencjał wzrostu o kolejne 17,5 proc. względem ceny z czwartkowego zamknięcia.

Akcje tej spółki wzrosły o 1372%. Analitycy oczekują dalszego wzros

Analitycy dostrzegają, że wyniki Synektik za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023/24 były od 13,6% do 24,7% powyżej konsensusu sprzedaży i były bardzo dobre, zwłaszcza pod względem wzrostu przychodów (+88,6% r/r) i generowania przepływów pieniężnych (przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: +168,2% r/r do 122 mln PLN, wolne przepływy pieniężne: +188,3% do 113,4 mln PLN). 

Zwracają oni także uwagę, iżspółka otrzymała w styczniu br. nagrodę dla najlepszego dystrybutora da Vinci na świecie podczas konferencji firmy Intuitive Surgical, co znacząco zwiększyło rozpoznawalność marki spółki w USA, co zdaniem ekspertów uprawdopodabnia zarówno przedłużenie umowy dystrybucyjnej po 2026E, jak i rozszerzenie jej na inne rynki (np. kraje bałtyckie, Ukraina po wojnie).

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.