Zgarnij zniżkę 40%

Akcje spółki z GPW w lutym wzrosły o 27%! Jak wysoko wzrośnie kurs? Ekonomiści

Opublikowano 04.03.2024, 13:49
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45

Prognoza dalszych wzrostów

Notowania Quercus silnie zyskują od końca stycznia i tylko w lutym akcje podrożały o niemal 27%. Całość hossy od jesieni 2022 roku sięga już 150% wzrostu i wszystko wskazuje na kontynuację wzrostów.

Akcje spółki z GPW w lutym wzrosły o 27%! Jak wysoko wzrośnie kurs?

Obecnie najbliższym celem jest szczyt z marca 2017 roku przy 7,40 zł. Do tego szczytu pozostało jeszcze około 15% dalszych wzrostów. Ostatnia rekomendacja wydana 16 lutego przez BM Pekao (WA:PEO), wycenia akcje Quercus na poziomie 6,70 zł.

Rosną wszystkie subfundusze

Na szczególną uwagę zasługuje skład wartości aktywów netto. Zgodnie z komunikatem spółki, głównym elementem tego wzrostu są aktywa dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, które stanowiły aż 4 077,4 mln zł.

Oprócz tego, istotny udział miały również inne subfundusze oraz portfele instrumentów finansowych zarządzane przez Quercus TFI (WA:QRS) S.A.

Warunki sprzyjają

Analitycy z BM Pekao w raporcie z połowy lutego podkreślili pozytywny wpływ sprzyjających rynków finansowych i dobrych wyników zarządzanych funduszy na perspektywy Quercus TFI.

Zauważyli oni, że dynamiczny wzrost aktywów pod zarządzaniem oraz napływów środków to efekt bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Wzrost aktywów w styczniu 2024 roku wyniósł aż 45% w porównaniu do roku poprzedniego, co jest imponującym osiągnięciem.

Aktywa powinny nadal rosnąć

Prognozy na kolejne okresy również są optymistyczne. Analitycy oczekują dalszego wzrostu aktywów pod zarządzaniem oraz wyników finansowych Quercus TFI, spodziewając się kontynuacji korzystnych trendów na rynkach finansowych. Podwyższone prognozy AUM oraz zysku netto wskazują na duże zaufanie w perspektywy rozwoju spółki.

Warto zwrócić uwagę, że rosnąca wartość aktywów netto Quercus TFI nie tylko odzwierciedla sukces spółki, ale także może wpłynąć pozytywnie na cały rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zwiększenie zaufania inwestorów i kontynuacja dynamicznego wzrostu mogą przyciągnąć kolejne środki, wspierając rozwój i innowacje w sektorze finansowym.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.