🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

47% wzrostu w kwietniu i 28% w zaledwie 5 dni! Nowa hossa na akcjach spółki z

Opublikowano 19.04.2024, 13:11

Poprawa zysku netto

Jednym z głównych czynników przyczyniających się do tego sukcesu był zysk operacyjny, który sięgnął 5,02 mln zł wobec 1,05 mln zł w roku poprzednim.

47% wzrostu w kwietniu i 28% w zaledwie 5 dni! Nowa hossa na akcjac

Co więcej, wynik EBITDA, skorygowany m.in. o rachunkowy odpis aktualizujący wartość firmy, wyniósł 8,5 mln zł w porównaniu z 1,1 mln zł z roku wcześniejszego. To imponujące osiągnięcie, podkreślające dynamikę rozwoju spółki.

Przełomowy rok

Prezes Adam Guz, w oficjalnym komunikacie, podkreślił, że rok 2023 był przełomowy dla Raen, zaznaczając znaczenie rewolucyjnych zmian dla dalszego rozwoju grupy. Jednym z kluczowych wydarzeń było przejęcie 100% udziałów w firmie Seed Capital, co umożliwiło wejście na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez odwrotne przejęcie.

To połączenie zespołów oraz bogate portfolio projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1,45 GW stanowi istotną strategię rozwoju spółki.

Przychody rosną o 553%!

Zwiększenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 22,46 mln zł w 2023 r. (wzrost o 553% w porównaniu z rokiem poprzednim) potwierdza skuteczność działań podejmowanych przez Raen.

Spółka intensywnie rozwija swoje projekty, mając na celu zwiększenie portfela umów na rozwój farm fotowoltaicznych z 1,45 do 3 GW do końca 2025 roku. Dodatkowo, planowane jest posiadanie farm o łącznej mocy co najmniej 9-12 MW na koniec tego samego roku.

Akcje warte 1,90 zł?

Warto również zaznaczyć, że w raporcie East Value Research z września 2023 roku ustalono wartość godziwą akcji Raen na 1,9 zł. Analitycy wydają rekomendacje dla spółki, uwzględniając prognozy zarządu oraz własne prognozy, które są bardziej konserwatywne. Spółka jest obecnie notowana na EV/EBITDA 2023 i 2024 odpowiednio 5,9x i 3,9x.

Raen kontynuuje dynamiczny rozwój, stawiając na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energii odnawialnej i umacniając swoją pozycję jako lidera branży. Ich strategia skupia się na zrównoważonym wzroście i dążeniu do przyszłościowej transformacji energetycznej.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.