Zgarnij zniżkę 40%

45 akcji, które przyniosły solidne i rosnące dywidendy w ciągu ostatnich 50 lat

Opublikowano 12.01.2023, 08:41
NDX
-
US500
-
DOW
-
KMB
-
MMM
-
DIA
-
CL
-
BDX
-
JNJ
-
ABT
-
PEP
-
NQM24
-
PG
-
LOW
-
WIG20
-
ABM
-
TR
-
BNKI
-
BUDW
-
CHML
-
COMP
-
NIER
-
ENER
-
MEDI
-
MWIG40
-
PALI
-
SPOZ
-
GORN
-
SWIG80
-
WIG
-
WIGPL
-
WIG30
-
WIG20LEV
-
LEKI
-
MOTO
-
ODZI
-
WIG20SHORT
-
WIG20TR
-
WIG30TR
-
WIGCEE
-
EDYOU
-
 • Na obecnym, wymagającym rynku akcje dywidendowe są odpowiednie dla inwestorów poszukujących dodatkowego strumienia dochodów;
 • Inwestorzy powinni rozważyć wpływ wzrostu dywidendy na wyniki ich portfela w długim okresie;
 • Oto 45 akcji, które generowały stałe, rosnące dywidendy w ciągu ostatnich 50 lat.
 • Kiedy inwestujemy na giełdzie musimy pamiętać o czynnikach napędzających jej wzrost w czasie. Istnieją tu trzy elementy:

  1. Wzrost zysków;
  2. Wzrost dywidend;
  3. Czynnik spekulacyjny.

  Aby dobrze inwestować musimy zrozumieć procentowy wpływ tych elementów na całkowity zwrot (słynne 8-9%) w długim okresie.

  • Wzrost zysków: 60-65%
  • Wzrost dywidend: 35-40%
  • Czynnik spekulacyjny: 0%

  Poniższy obraz pokazuje, jak w stały sposób rosły - z wyjątkiem kilku przerw po drodze - zyski firm. Mimo to trend jest widoczny w czasie.

  Ludzka natura, postęp i ewolucja łączą się, aby napędzać firmy i zyski.

  Ale jeśli chodzi o dywidendy, niektóre akcje je wypłacają, a inne reinwestują zyski w inne rzeczy (zamiast rozdzielać je akcjonariuszom).

  Gdybym jednak chciał inwestować z zamiarem uzyskiwania okresowych dochodów musiałbym znaleźć spółki, które mają dwie podstawowe cechy:

  • Płacą stałe dywidendy w czasie.
  • Wypłacone dywidendy notują stały wzrost w czasie.

  Mając powyższe na uwadze, oto lista 45 firm, które odnotowały stałe zwroty z dywidendy i znaczące stopy wzrostu. Akcje te są odpowiednie dla inwestorów poszukujących dodatkowego strumienia dochodów.

  List of Companies

  Elementem spekulacyjnym jest psychologia mas, która napędza wzloty i upadki rynku. Ale z biegiem czasu wpływ tego elementu jest zerowy. Tak, więc zwroty oferowane przez giełdę są dokładnie sumą tylko dwóch z trzech składników - zysków i dywidend.

  Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi zachęty, oferty, porady, ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego, nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Przypominam, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, dlatego też decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostają w gestii inwestora.

   

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.