Zgarnij zniżkę 40%

Te 3 spółki GPW zasługują na uwagę inwestorów - wysokie potencjalne zyski

Opublikowano 16.02.2024, 10:28
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05
  • Notowania Arctic Paper ponownie podchodzą pod historyczne maksima
  • Solidna dywidenda od Asseco (WA:ABSP)
  • EnterAir podpisuje rekordowy kontrakt

Ogólna kondycja finansowa spółki jest jednym z podstawowych elementów analizy fundamentalnej, która jest jednocześnie kluczowa przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu środków w daną spółkę. Wybrane do analizy trzy spółki: Arctic Paper (WA:ATC), Asseco oraz Enter Air charakteryzują się doskonałą sytuacją finansową oraz potencjałem wynikającym z aktualnej sytuacji technicznej.

Dane o kondycji finansowej spółek można znaleźć między innymi na InvestingPro. Parametr określany jest na podstawie 100 wskaźników oceniającym spółkę właśnie pod kątem sytuacji finansowej.

Arctic Paper z najwyższą oceną wskaźnika kondycji finansowej


Arctic Paper jest wiodącym europejskim producentem wysoko gatunkowych papierów graficznych. Spółka może pochwalić się najwyższym poziomem wskaźnika kondycji finansowej.

Rysunek 1. Wskaźnik kondycji finansowej Arctic Paper, źródło: InvestingPro


Spółka wygląda równie ciekawie od strony analizy technicznej, gdzie tworzy się właśnie formacja trójkąta, z której wybicie powinno być punktem wyjścia do ataku na historyczne maksima zlokalizowane w rejonie cenowym nieco poniżej 25 zł za akcję.

Rysunek 2. Analiza techniczna Arctic Paper


Ewentualne wyjście dołem z obecnej formacji będzie oznaczało negację scenariusza wzrostowego i korektę z celami już poniżej 20 zł za akcję.

Z istotnych informacji warto zwrócić uwagę, iż spółka ogłosiła już rekomendowaną na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kwotę przeznaczoną na dywidendę w wysokości 1 zł za akcję. Oznacza to, że w przypadku akceptacji tej propozycji do inwestorów powędruje kwota 187 mln zł.

Asseco:Wartość godziwa i kondycja finansowa wskazują na wzrosty


Szansa na ponad 50% wzrost wartości, biorąc pod uwagę wartość godziwą oraz 4/5 punktów w ramach kondycji finansowej, to połączenie, które wskazuje na solidne fundamenty, które dają potencjał wzrostowy.

Rysunek 3. Wartość godziwa oraz kondycja finansowa Asseco, źródło: InvestingPro

%AD-CONTAINER-0%


Podobnie jak w przypadku Arctic Paper, spółka ogłosiła planowane wydatki na dywidendę, które mają wynieść 85,6 mln złotych, co daje przy obecnym kursie 1,65 zł na akcję oraz stopę dywidendy na poziomie 3,3%. Jest to jednocześnie kontynuacja pozytywnego trendu, w ramach którego wskaźniki dywidendowe rosną w ostatnich latach.

Na wykresie widzimy ciekawą sytuację, gdzie strona podażowa kolejny raz testuje ważny obszar wsparcia zlokalizowany w rejonie cenowym 71 zł za akcję.

Rysunek 4. Analiza techniczna Asseco


Potwierdzeniem ewentualnej obrony wskazanego wsparcia będzie wybicie górą z lokalnej konsolidacji, co oznacza wyjście powyżej 74 zł za akcję

Enter Air w silnym trendzie wzrostowym


Enter Air to przewoźnik lotniczy, którego notowania giełdowe znajdują się aktualnie w silnym trendzie wzrostowym. Kluczowe wskaźniki: kondycja finansowa 4/5 oraz wartość godziwa wskazuje na możliwość ponad 16% wzrostów. Najbardziej istotną informacją jest podpisanie rekordowej umowy z Coral Travel na okres lato 2024 oraz zima 2024/25, która docelowo ma opiewać na ok. 510 mln zł. Podana informacja jest kolejnym impulsem dla rozwoju trendu wzrostowego, który poprawił historyczne maksima znajdujące się aktualnie w rejonie 61 zł za akcję.


Rysunek 5. Analiza techniczna Enter Air


Ewentualne ruchy korekcyjne w pobliże obszarów wsparcia 55 zł oraz 50 zł można rozważać w kategorii możliwości podłączenia się do trenu wzrostowego.


-----------------------------------

Szukasz najlepszych akcji na 2024? Potrzebujesz gotowych strategii, czy wartości godziwej spółek GPW? Musisz wypróbować InvestingPro!
Teraz z KODEM INWESTUJPRO1 AŻ 10% rabatu na na subskrypcję roczną i dwuletnią InvestingPro.Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.