Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Strategia Develii zakłada wzrost sprzedaży mieszkań pow. 11% rocznie do 4500 lokali w 2028

Opublikowano 17.04.2024, 10:10
© Reuters.  Strategia Develii zakłada wzrost sprzedaży mieszkań pow. 11% rocznie do 4500 lokali w 2028
MWIG40
-
DVLP
-

Warszawa, 17.04.2024 (ISBnews) - Strategia Grupy Develia zakłada m.in. wzrost sprzedaży mieszkań o ponad 11% rocznie (CAGR) w latach 2024-2028, do 4 500 lokali w 2028 r. z blisko 2 700 obecnie, podała spółka. Grupa planuje dalszy rozwój w segmencie mieszkaniowym i dąży do dokończenia do 2028 r. procesu dezinwestycji aktywów komercyjnych. Odzyskany kapitał planuje się reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe, w tym mieszkania i segment PRS.

"Celem Strategii jest wskazanie potencjału rozwoju spółki Develia na bazie analizy spółki, rynku i konkurencji. Strategia przewiduje zwiększenie wartości spółki poprzez zwiększenie skali działalności i jednocześnie zapewnienie Grupie bazy pod dalszy rozwój w wybranych segmentach rynku nieruchomości. Grupa planuje dalszy rozwój w segmencie mieszkaniowym i kontynuację procesu sprzedaży aktywów w segmencie biurowym i handlowym. Odzyskany kapitał planuje się reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe w tym mieszkania i segment PRS" - czytamy w komunikacie.

Założone cele to:

* Zwiększenie udziału w rynku mieszkaniowym do 7-8% na obecnych rynkach działalności

* Wzrost sprzedaży mieszkań > 11% rocznie (CAGR) w latach 2024-2028

* Osiągnięcie rocznej sprzedaży ponad 4 500 lokali

* Zwiększenie bazy banku gruntów dla dalszego rozwoju

* Rozwój w obszarze PRS jako elementu dywersyfikacji działalności

* Zakończenie dezinwestycji w sektorze komercyjnym, wymieniono.

"Do 2028 r. Develia zamierza zakończyć proces dezinwestycji aktywów w segmencie biurowym i handlowym, w tym Arkad Wrocławskich i nieruchomości przy ul. Kolejowej we Wrocławiu, oraz zrealizować pierwsze etapy projektu magazynowego w Malinie w ramach joint venture" - wskazano w komunikacie.

Spółka planuje także rozwój własnego wykonawstwa w ramach grupy kapitałowej, podano także.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Dywersyfikacja działalności ma odbywać się poprzez realizację projektów w segmencie PRS i akademików - minimum 2 projekty średniorocznie.

"Dążymy do zwiększenia skali działalności w segmencie mieszkaniowym z poziomu sprzedaży blisko 2700 lokali do 4500 w 2028 r. Zakładamy, że to pozwoli nam osiągnąć wzrost udziału do 7-8% na rynkach, na których działa spółka. Chcemy, by w perspektywie czterech lat Develia stała się liderem rynku mieszkaniowego w Polsce i mamy niezbędne zasoby, w tym doświadczony zespół, know-how oraz warunki finansowe, by ten cel zrealizować" - skomentował prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Podstawowym segmentem w ramach działalności mieszkaniowej Develii pozostanie segment popularny "z zamiarem wyraźnego podkreślenia wartości dodanej produktu poprzez zastosowanie proekologicznych rozwiązań, funkcjonalność, nowoczesność i harmonijne wpisanie się w otoczenie". W portfolio Develii znajdą się także inwestycje w segmentach podwyższonym oraz premium, wskazano w materiale.

"Develia będzie dalej rozbudowywać kompetencje w segmentach PRS (ang. Private Rented Sector) i PBSA (ang. Purpose-Built Student Accommodation), czyli mieszkań na wynajem oraz akademików z opcją aktywnego uczestnictwa operacyjnego w budowie i zarządzania platformą PRS/PBSA. Deweloper przygotowuje kilka scenariuszy rozwoju tych segmentów, w tym pozyskanie partnerów biznesowych do wspólnych przedsięwzięć o większej skali, współpracę z funduszami wyspecjalizowanymi w tych obszarach rynku lub realizację inwe-stycji we własnym zakresie. Założeniem jest realizacja minimum dwóch projektów PRS oraz akademików średniorocznie" - napisano także w materiale.

W ciągu ostatnich lat Develia zwiększyła skalę działalności z ok. 1400 mieszkań rocznie w 2020 r. do blisko 2700 w 2023 r., dzięki czemu znajduje się obecnie w czołówce największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, podkreślono dalej.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

"Osiągniecie celu sprzedażowego wyznaczonego w strategii na lata 2021-2025 jest spodziewane na rok przed planowanym terminem. Dzięki skutecznej realizacji poprzedniej strategii spółka osiągnęła wzrost udziału w rynku mieszkaniowym z 2,6% w 2020 r. do 4,7% w 2023 r. na obecnych rynkach działalności. Develia przeprowadziła także dezinwestycje w segmencie komercyjnym, w tym sprzedała Sky Tower we Wrocławiu i Wolę Retro w Warszawie pomimo trudnego otoczenia rynkowego, oraz reinwestowała pozyskany kapitał w segment mieszkaniowy. Spółka istotnie poprawiła efektywność działania, co potwierdza wskaźnik ROE, który wzrósł z 7% w 2020 r. do ok. 18% w 2023 r." - podsumowano w komunikacie.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. firma wypracowała 1 067,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.