Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
👀 Bezos, Buffett i Berkowitz: co zawierają ich portfele? Odblokuj dane

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 20.03.2023 19:04
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
BNPP
+0,23%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
WIG
+1,75%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ASBP
+0,83%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATTP
-0,30%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
CDR
+4,12%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
SENP
+0,25%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

CD Projekt (WA:CDR) zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość poniesionych dotychczas nakładów na prace rozwojowe związane z projektem Sirius tworzonym przez studio The Molasses Flood, podała spółka.

Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,50% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 686,56 pkt w poniedziałek, 20 marca.

Scope Fluidics przeznaczy, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu, na dywidendę 233,26 mln zł czyli 85,57 zł na jedną akcję, wynika z uchwał przyjętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Kino Polska TV miało 47,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 48,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 18 295 778,10 zł, tj. w wysokości 1,45 zł na jedną akcję, podała spółka.

Medinice podpisało umowę z Clairfield Partners LLC na doradztwo w procesie tworzenia partnerstw strategicznych, sprzedaży licencji oraz sprzedaży własności intelektualnej i związanej z nią technologii, podała spółka.

Urteste jest "prawie gotowe" do pierwszych rozmów nt. komercjalizacji projektu Panuri (test na raka trzustki) z partnerami wskazanymi przez doradcę transakcyjnego - Clairfield Partners LLC, poinformował prezes Grzegorz Stefański.

Serinus (WA:SENP) Energy zakłada, że w II półroczu zapadną decyzje dot. dalszych działań w Rumunii i nie wyklucza realizacji kolejnego odwiertu poszukiwawczego w tym kraju jeszcze przed końcem 2023 roku, poinformował prezes Jeffrey Auld.

Carbon Studio zawarł ze spółką grupy Kepler Interactive umowę, przewidującą, że studio stworzy tytuł VR na podstawie istniejącej już gry, wydanej na inne urządzenia, dla jednego ze studiów grupy, podała spółka. Koszt przeniesienia gry na platformy VR pokryje przedmiotowa spółka z grupy Kepler Interactive, a po wydaniu Carbon Studio będzie uczestniczył w podziale zysków z gry (udział w przychodach).

Bank BNP Paribas (EPA:BNPP) udzielił 2,7 mld zł zrównoważonego finansowania w 2022 roku, podał bank. M.in. przyznał kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem (SLL), a na przełomie roku wziął udział w największej emisji zrównoważonych obligacji korporacyjnych (SLB) w Polsce.

Asbis (WA:ASBP) podwoił swój dział komercyjny związany z robotyką oraz rozpoczął działania dywizji Asbis Robotic Solutions (AROS) w nowych krajach, takich jak Węgry i Bułgaria oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (region MENA), podała spółka. Lokalne zespoły AROS działają już w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Grecji oraz na Cyprze. Grupa planuje rozszerzyć swoje portfolio produktów z zakresu robotyki w 2023 roku.

MLP Group podtrzymuje, że w tym roku planowane jest jest zwiększenie poziomu komercjalizacji o około 20%, a nakłady inwestycyjne (capex) zgodnie z założeniami strategicznymi sięgną około 215 mln euro, z czego około 30% zostanie przeznaczone na zakup działek, poinformowała spółka.

Urteste w ramach oferty publicznej zaoferuje do 395 286 akcji serii E i będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje pozyskać do 52 mln zł netto, podało Urteste.

Emitel i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisały umowę, na mocy której przeprowadzą pilotażowe wdrożenie systemu emisji spotów reklamowych w modelu DAI. W trakcie projektu testowana będzie funkcjonalność i efektywność systemu, a zakres testów obejmie wszystkie rodzaje cyfrowych platform telewizyjnych w Polsce. Implementacja rozpocznie się w drugiej połowie marca, podała GPW.

Bloober Team odnotowało 16,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 20,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mimo trudnych warunków zewnętrznych, kluczowa inwestycja Grupy Azoty - Polimery Police - realizowana jest zgodnie z harmonogramem, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Forever Entertainment miał 1,89 mln zł zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 9,37 mln zł vs 5,23 mln zł za IV kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Photon Energy (WA:PENP) zawarł z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę refinansowania w wysokości 21,9 mln euro dla swojego portfela elektrowni PV w Rumunii o łącznej mocy zainstalowanej 31,5 MWp, podała spółka. W 2022 r. Photon rozpoczął budowę ośmiu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 31,5 MWp w ramach własnego portfela, finansowanego z wpływów z zielonych obligacji w euro na 6,5%. Osiem elektrowni znajduje się w iria (5,7 MWp), Aiud (4,7 MWp), Teius (4,7 MWp), Calafat (6,1 MWp), Sahateni (7,1 MWp) i Faget (3,2 MWp). 23 lutego 2023 r. została uruchomiona pierwsza elektrownia, zlokalizowana w iria, stając się pierwszą w Rumunii elektrownią PV o skali użytkowej uruchomioną od 2014 r. Uruchomienie pozostałych elektrowni planowane jest do końca II kwartału 2023 roku, przypomniano.

Zarząd All In! Games złożył o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 160 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 25 531 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii H, podała spółka. Spółka zamierza uwzględnić w prospekcie m.in. dane finansowe za rok 2022. Zawieszone postępowanie ma zostać podjęte "niezwłocznie po wprowadzeniu niezbędnych zmian".

Zarząd Kredyt Inkaso (WA:KRIP) podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, do 15 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na 14 kwietnia 2027 r., podała spółka.

Serinus odnotował 1,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 8,42 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wawel (WA:WWL) odnotował 36,98 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 43,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ZCh Police odnotowało 301 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu CI Games SE do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza, że CI Games S.A. przyjęło formę prawną spółki europejskiej i aktualnie działa pod firmą CI Games SE, podała spółka.

Grupa Azoty (WA:ATTP) Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 512 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 152 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Grupa Azoty odnotowała 1 019 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 366 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Huuuge uzyskał dostęp do konta w banku Silicon Valley Bank (SVB), w którym posiadał środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 24,2 mln USD, i zrealizował przelewy środków do innych banków w łącznej wysokości 23,6 mln USD, podała spółka. Huuuge posiada w SVB 0,6 mln USD trzymane na rachunkach bieżących oraz "money market accounts".

MLP Group odnotowało 422,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 480,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mBank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo, informujące, że z uwagi na poniesioną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. stratę netto, bank nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 rok, poinformował bank.

ING Bank Śląski odnotował 1 714,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2 308,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

XTPL otrzymał informację o warunkowym przyznaniu przez Chiński Urząd Patentowy patentu na urządzenie drukujące wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Fluid printing apparatus". Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 7 przyznanych patentów.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail