😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Prezes Microsoftu przed komisją Izby Reprezentantów w sprawie naruszeń bezpieczeństwa

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 13.06.2024, 11:44
© Reuters.
MSFT
-

Brad Smith, prezes Microsoftu, ma dziś zeznawać przed panelem Izby Reprezentantów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Będzie odpowiadał na pytania dotyczące protokołów bezpieczeństwa firmy po naruszeniach dokonanych przez rosyjskich i chińskich hakerów w ciągu ostatniego roku. Systemy Microsoftu zostały naruszone, co doprowadziło do kradzieży 60 000 e-maili Departamentu Stanu USA przez hakerów powiązanych z Chinami oraz inwigilacji e-maili pracowników wyższego szczebla przez rosyjską grupę.

Incydenty te spotkały się z krytyką ze strony Cyber Safety Review Board, która w kwietniu skrytykowała Microsoft (NASDAQ:MSFT) za brak przejrzystości i niedociągnięcia w zakresie bezpieczeństwa, którym można było zapobiec. Jako wiodący dostawca oprogramowania dla rządu USA i agencji bezpieczeństwa narodowego, Microsoft spotkał się również z krytyką ze strony innych firm z branży bezpieczeństwa.

Panel Izby Handlowej przeanalizuje wyzwania Microsoftu w zakresie obrony przed cyberatakami, a także strategie firmy w zakresie poprawy środków bezpieczeństwa. Dyskusja obejmie również ustalenia raportu zarządu i zalecenia po chińskim ataku cybernetycznym.

Oczekuje się, że kongresmen Mark Green z Mississippi odniesie się do odpowiedzi firmy na raport podczas przesłuchania, podkreślając potrzebę przeanalizowania przez Kongres działań Microsoftu w świetle powtarzających się włamań cybernetycznych i ustaleń zarządu. "Panie Smith, jako długoletni, kluczowy lider w Microsoft, spodziewam się, że pomoże nam pan zrozumieć luki, które umożliwiły te ostatnie cyber włamania", ma przekazać oświadczenie otwierające Greena.

W odpowiedzi na krytykę zarządu, Microsoft przyznał, że konieczne jest usprawnienie procesów bezpieczeństwa i zobowiązał się do egzekwowania standardów bezpieczeństwa. Firma zainicjowała program cyberbezpieczeństwa w listopadzie, deklarując bezpieczeństwo jako najwyższy priorytet, przewyższający wszystkie inne funkcje. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie przygotowań na rosnącą skalę i poważne zagrożenia związane z cyberatakami.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.