😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Płynność, czyli dlaczego menadżerowie uciekają w stronę obligacji

Opublikowano 05.04.2024, 11:07
© Reuters
EUR/USD
-
USD/JPY
-
FGBL
-

Zbliżające się poluzowanie polityki pieniężnej zapowiada spadek rentowności gotówki i faworyzowanie instrumentów o stałym dochodzie. Oto cztery powody, dla których warto podążać za tym trendem - według Schroders (LON:SDR) i Capital Group.

Dzięki napływowi 1,3 bln USD w ciągu jednego roku, gotówka zdobyła tytuł "zwycięzcy dużych przepływów" - w grudniu 2023 r. w raporcie Bank of America (NYSE:BAC) na temat klas aktywów najbardziej cenionych przez globalnych inwestorów. Zaledwie cztery miesiące po tej dacie znaleźli się jednak tacy, którzy uważają, że lepiej byłoby przenieść kapitał na inne wybrzeża, aby przetrwać obraz makroekonomiczny charakteryzujący się obecnie spadającymi stopami procentowymi i odpornym wzrostem gospodarczym. Dotyczy to również zarządzających aktywami, którzy są przekonani o możliwości inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie. Na przykład, Haran Karunakaran z Capital Group sugeruje skupienie się na obligacjach wysokiej jakości, podczas gdy Karen Wright i Michael Lake z Schroders preferują krótkoterminowe papiery wartościowe. Ich ogólne przekonanie jest jednak takie samo: obligacje przetrwały krach z 2022 r. i oferują zwroty, które są nie tylko atrakcyjne w ich obecnym stanie, ale mogą ulec dalszej poprawie. Zarządzający wskazują w szczególności cztery powody.

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?

Subskrypcja miesięczna na aplikację to jedyne '8,54EUR' z KODEM PROM23 na subskrypcję roczną i dwuletnią.

Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!


https://d32-invdn-com.investing.com/content/a77ad91f1e842f79caab1b3f99c6526c.png

-----------------------------------

Stopy płynności tracą na atrakcyjności

Pierwszym powodem jest to, że stopy płynności wkrótce stracą na atrakcyjności, ponieważ są ściśle powiązane z polityką pieniężną: poziomy osiągnięte w ubiegłym roku mogą się nie utrzymać. "Rentowność 3-miesięcznego indeksu J.P. Morgan Cash Index Usd wykazała średni spadek o 2,2% osiemnaście miesięcy po ostatniej podwyżce Fed", zauważa Karunakaran, wyjaśniając, jak to się dzieje, ponieważ banki centralne zazwyczaj szybko obniżają stopy procentowe, gdy spada inflacja. "Inwestorzy gotówkowi są zmuszeni do reinwestowania w coraz niższe stopy procentowe, przynoszące znacznie niższe zyski niż te, które mogliby osiągnąć na początku cyklu" - ostrzega dyrektor inwestycyjny Capital Group. "Zasadniczo, obstawianie krótkoterminowych instrumentów o stałym dochodzie jest sposobem na zablokowanie wyższych poziomów rentowności w czasie i na dłużej" - dodają dwaj eksperci Schroders.

Otoczenie gospodarcze sprzyja obligacjom

Według nich spadające rentowności mogą również zapewnić dalszy impuls dla wyników obligacji. "Nasz bazowy scenariusz przewiduje miękkie lądowanie, w którym bankom centralnym udaje się ograniczyć inflację bez szkody dla gospodarki" - stwierdzają. A to środowisko, ich zdaniem, "powinno sprzyjać zarówno obligacjom rządowym, jak i korporacyjnym". Wright i Lake zwracają również uwagę, że niższe stopy procentowe zwykle prowadzą do wyższych cen obligacji ze względu na zwiększony popyt, podczas gdy niższe koszty finansowania ułatwiają firmom płacenie kuponów. "Po szczycie cyklu wzrostowego, wysokiej jakości instrumenty o stałym dochodzie oferowały wyższe zwroty niż wysoce płynne inwestycje" - wskazuje Karunakaran, według którego zwrot w cyklu stóp procentowych oferuje, zatem wyjątkową okazję.

Dochód i obrona

Biorąc pod uwagę globalne otoczenie, ważna jest również defensywna rola instrumentów o stałym dochodzie. Dla eksperta Grupy Kapitałowej alokacja defensywna jest dziś bardziej istotna niż przez wiele ostatnich lat. A tradycyjna rola obligacji powraca: "wysokiej jakości obligacje mogą zapewnić inwestorom kluczowe cechy obronne, a mianowicie ochronę kapitału i dywersyfikację przed zmiennością rynku akcji". Tego samego zdania są koledzy ze Schroders, dla których wyższe zyski zapewniane obecnie przez krótkoterminową klasę aktywów również stanowią ważny margines bezpieczeństwa przed przyszłymi stratami. "Dochód ma zasadniczo ochronny wpływ na inwestycje: jeśli ceny obligacji spadną, wygenerowany dochód może w całości lub w części zrekompensować tę stratę. Ta "poduszka" jest szczególnie ważna dla inwestorów obawiających się strat kapitałowych" - zauważają.

Właściwy moment

Obecnie, zdaniem Karunakarana, perspektywy dla obligacji wysokiej jakości są najbardziej atrakcyjne od lat. "Historia uczy nas, że oczekiwany punkt zwrotny w polityce pieniężnej doprowadzi do obniżenia rentowności płynności, ale stworzy bardzo pozytywny scenariusz dla obligacji wysokiej jakości" - podkreśla. Na rynkach, jak wiadomo, wyczucie czasu może być decydujące, a dla eksperta bez wątpienia nadszedł czas, aby dokonać tego przejścia. Wright i Lake są tego samego zdania, wskazując, że obligacje krótkoterminowe oferują obecnie atrakcyjne wyceny, biorąc pod uwagę niedawne załamanie cen. "Wyjątkowa okazja: inwestorzy w obligacje mogą obecnie korzystać ze znacznie wyższych rentowności. Na przykład indeks Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Index może się obecnie pochwalić rentownością powyżej mediany zarówno w przedziale dziesięciu, jak i dwudziestu lat" - podsumowują.

------------------------

Tu znajdziesz: notowania indeksów giełdowych na GPW i indeksów giełd na całym świecie.

Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.