Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Pełen optymizmu Morgan Stanley podnosi cele dla głównych indeksów

Opublikowano 20.05.2024, 12:26
© Reuters
US500
-
TOPX
-

Analitycy banku inwestycyjnego Morgan Stanley (NYSE:MS) poinformowali w poniedziałek, że przeważają globalne akcje i preferują, w szczególności, dwa regiony.

W miarę jak ożywienie zysków nabiera tempa, specjaliści Morgan Stanley stwierdzili, że atrakcyjne wyceny i odporne korekty zysków wspierają ich względną preferencję dla japońskich i europejskich akcji.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych prognozowany jest solidny wzrost EPS przy jednoczesnej umiarkowanej kompresji wielokrotności, co jest typowe dla środowiska od połowy do końca cyklu.

Morgan Stanley pozostaje selektywny na rynkach wschodzących, wyróżniając Indie, półprzewodniki i sprzęt technologiczny w Korei i na Tajwanie.

"W Japonii spodziewamy się silnych zysków i ROE, które będą wspierać wyniki - dostrzegamy 17% potencjalny wzrost" – piszą specjaliści banku. "W Europie dostrzegamy 18% potencjalny wzrost, napędzany połączeniem ekspansji wielokrotności i poprawy zysków; preferujemy akcje wrażliwe na rentowność obligacji i wysokiej jakości sektory wzrostu".

Morgan Stanley podniósł swoją bazową cenę docelową dla MSCI Europe do 2 500 z 2 230, podczas gdy dla Tokyo Price Index, znanego jako TOPIX, jego nowa cena docelowa wynosi 3 200, w porównaniu z 2 800. Dla MSCI Emerging Markets nowy cel to 1 090, w górę z 1 000.

12-miesięczna cena docelowa dla S&P 500 została podniesiona do 5 400. Morgan Stanley wyjaśnia: "Nasz skew case: byk kontra niedźwiedź, choć zrównoważony, jest szerszy niż zwykle, co odzwierciedla większy zakres potencjalnych wyników w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Preferujemy spółki o dużej kapitalizacji wobec spółek o małej kapitalizacji oraz sztangę wysokiej jakości wzrostów i wysokiej jakości cykli koniunkturalnych".

Mimo to firma uważa, że wyceny są bardziej atrakcyjne poza Stanami Zjednoczonymi.

"Indeks MSCI All Country World ex US Index notowany jest z około 7-krotnym dyskontem w stosunku do indeksu S&P 500 - blisko największej luki, jaką widzieliśmy od 2010 roku" - dodają. "Uważamy, że stosunkowo atrakcyjne wyceny w Japonii i Europie w połączeniu z silnym wzrostem zysków i szerokimi korektami wspierają naszą względną preferencję dla tych obszarów świata z punktu widzenia alokacji akcji".

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?

Subskrypcja miesięczna na aplikację to jedyne '8,54EUR' z KODEM PROM23 na subskrypcję roczną i dwuletnią.

Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!


https://d32-invdn-com.investing.com/content/a77ad91f1e842f79caab1b3f99c6526c.png

-----------------------------------

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.