🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Orlen wyemitował euroobligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro

Opublikowano 13.07.2023, 17:38
© Reuters.  Orlen wyemitował euroobligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro
C
-
BNPP
-
SOGN
-
SAN
-
PEO
-
PGN
-
PKN
-
NG
-
WIG
-
ENGP
-

Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Orlen wyemitował 5 tys. imiennych euroobligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin, podała spółka. Wartość emisji wyniosła 491,77 mln euro.

"W okresie subskrypcji około 90 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 800 mln euro, co oznacza 1,8-krotną nadsubskrypcję euroobligacji. Orlen (WA:PKN) dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 78 inwestorom z 19 krajów" - czytamy w komunikacie.

Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 98 353 euro za sztukę. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 491 765 000 euro, podano również.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli Banco Santander (BME:SAN), Bank Pekao (WA:PEO), BNP Paribas (EPA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) Global Markets Europe, Erste Group Bank, ING Bank, J.P Morgan, SMBC Bank EUoraz Société Générale (EPA:SOGN) jako współprowadzący księgę popytu.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi (WA:ENGP), Grupy Lotos  oraz PGNiG (WA:PGN). Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.