🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

OEX miało 86,98 mln zł zysku netto, 60,84 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

Opublikowano 06.04.2023, 10:36
© Reuters.  OEX miało 86,98 mln zł zysku netto, 60,84 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.
OEXP
-

Warszawa, 06.04.2023 (ISBnews) - OEX (WA:OEXP) odnotowało 86,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,25 mln zł wobec 24,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 60,84 mln zł wobec 53,52 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 689,01 mln zł w 2022 r. wobec 605,09 mln zł rok wcześniej. 

"Przychody grupy w 2022 roku wyniosły 689 009 tys. zł i były wyższe o 13,9% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej wyniosły w tym okresie 646 274 tys. zł, co stanowi wzrost rok do roku o 12,5%. Dzięki wyższej dynamice przychodów niż kosztów, grupa osiągnęła ponad 39% wzrostu zysku ze sprzedaży, który w 2022 roku wyniósł 42 735 tys. zł, wobec 30 711 zł w roku 2021. Tym samym poprawie uległ wskaźnik rentowności zysku ze sprzedaży, wyniósł on 6,2% w roku 2022, w porównaniu z 5,1% w 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Najwyższe przychody w ramach grupy, wraz z najwyższą dynamika rok do roku, osiągnął segment wsparcia sprzedaży. Wyniosły one w 2022 roku 273,58 mln zł i były wyższe o 25,8% r/r. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu przychodów w tym segmencie był, analogicznie jak w roku ubiegłym, rozwój projektu realizowanego dla klienta BAT. Przychody segmentu stanowiły w 2022 roku 39,7% łącznych przychodów grupy wobec 35,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął w 2022 roku przychody na poziomie 214,3 mln zł, co stanowi wzrost o 7,1% r/r. Przychody segmentu stanowiły w 2022 roku 31,1% łącznych przychodów grupy wobec 33,1% w poprzednim roku.

Segment eCommerce services osiągnął w 2022 roku przychody w wysokości 187,81 mln zł. Były one wyższe o 3,6% r/r. Przychody segmentu eCommerce services stanowiły w 2022 roku 27,3% łącznych przychodów grupy, wobec 29,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 92,99 mln zł wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell (WA:OEXP)). Miała 689 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.