Europejskie akcje "wycenione pod kątem doskonałości makroekonomicznej" - stwierdza BofA

Opublikowano 19.04.2024, 12:20
© Reuters.

Europejski rynek akcji "jest wyceniany pod kątem doskonałości makroekonomicznej, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana" - stwierdzili stratedzy Bank of America (BofA) w piątkowej nocie.

Rajd, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, doprowadził akcje do rekordowych poziomów; spowodował, że stosunek europejskich spółek cyklicznych do defensywnych znalazł się na 30-letnim szczycie i zawęził spready kredytów wysokodochodowych w USA do niemal historycznych minimów.

Taka wycena odzwierciedla oczekiwania dotyczące trwałej siły makroekonomicznej, bezwysiłkowej dezinflacji i płynnego cyklu obniżek stóp procentowych przez banki centralne.

Wsparciem dla tych ruchów rynkowych były korzystne dane, a amerykański PKB nadal wykazywał silny wzrost - odnotowując wzrost o 2,9% w I kwartale według Atlanta Fed GDP tracker, po stopach wzrostu na poziomie 4,9% i 3,4% w poprzednich dwóch kwartałach.

Co więcej, liczba miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych konsekwentnie przewyższała oczekiwania, wskaźnik ISM dla amerykańskiego przemysłu odbił się powyżej 50, a inflacja bazowa w USA znacznie spadła w drugiej połowie ubiegłego roku.

Pomimo tych pozytywnych wskaźników, stratedzy BofA ostrzegają, że w pozornie idealnej narracji "Złotowłosej" zaczynają pojawiać się oznaki słabości.

Powołując się na kluczowe wyzwania, takie jak eskalacja ryzyka geopolitycznego, złożony obraz inflacji i "nawis polityki pieniężnej", BofA stwierdza, że pozostaje niedźwiedzi co do europejskich akcji i cyklicznych spółek w stosunku do defensywnych.

"Nasze założenia makroekonomiczne implikują około 15% spadek dla europejskich akcji, a także 15% gorsze wyniki w europejskich spółkach cyklicznych w porównaniu z defensywnymi" – oświadczyli specjaliści BofA.

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?

Subskrypcja miesięczna na aplikację to jedyne '8,54EUR' z KODEM PROM23 na subskrypcję roczną i dwuletnią.

Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!


https://d32-invdn-com.investing.com/content/a77ad91f1e842f79caab1b3f99c6526c.png

-----------------------------------

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.