💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

BGK: Nabywcy euroobligacji to głównie inwestorzy z Polski, Austrii, Niemiec i Szwajcarii

Opublikowano 08.03.2024, 11:46
© Reuters.  BGK: Nabywcy euroobligacji to głównie inwestorzy z Polski, Austrii, Niemiec i Szwajcarii
EUR/USD
-
EUR/CHF
-
FGBL
-

Warszawa, 08.03.2024 (ISBnews) - Wśród nabywców 8-letnich i 15-letnich obligacji wycenionych wczoraj dwóch transz benchmarkowych nominowanych w euro dominowali inwestorzy z Polski, Austrii, Niemiec i Szwajcarii, natomiast jeśli chodzi o typy inwestorów, to przeważały fundusze inwestycyjne (55% dla 8- latek i 61% dla 5-latek), podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

"Obligacje 8-letnie nabyli inwestorzy z: Polski (24%), Wielkiej Brytanii (19%), Austrii, Niemiec i Szwajcarii (18%), Stanów Zjednoczonych (12%), Beneluksu (8%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (4%), pozostałych krajów europejskich (11%) oraz z krajów Bliskiego Wschodu i Azji (5%). W strukturze podmiotowej inwestorów obligacji 8-letniej znalazły się: fundusze inwestycyjne (55%), banki centralne oraz instytucje publiczne (18%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (13%), banki (10%) i fundusze hedgingowe (4%)" - czytamy w komunikacie.

Obligacje 15-letnie nabyli inwestorzy z: Austrii, Niemiec i Szwajcarii (46%), Stanów Zjednoczonych (22%), Polski (9%), Wielkiej Brytanii (8%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3%), Beneluksu (1%), pozostałych krajów europejskich (10%) oraz z krajów Bliskiego Wschodu i Azji (0,4%). W strukturze podmiotowej inwestorów obligacji 15-letniej znalazły się: fundusze inwestycyjne (61%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (25%), banki centralne oraz instytucje publiczne (6%), fundusze hedgingowe (5%) i banki (3%), podał BGK.

Wczoraj Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wycenił dwie transze obligacji benchmarkowych nominowanych w euro, o terminie wykupu 13 marca 2032 r. oraz 13 marca 2039 r., emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączna wartość nominalna emisji obu transz obligacji wyniesie 2 mld euro, przy łącznym popycie zgłoszonym ze strony inwestorów wynoszącym ponad 4,7 mld euro.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.