🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Bańka wkrótce pęknie? A może nie ma żadnej bańki?

Opublikowano 24.06.2024, 10:56
US500
-

Investing.com – Czeka nas pęknięcie bańki rynkowej i spadek akcji o 40% lub powolna deflacja, z czego to drugie jest bardziej prawdopodobne. Do takiego wniosku doszła firma State Street (NYSE:STT) Associates, która jednak twierdzi, że prawdopodobieństwo to wynosi obecnie 18% (pięć lat temu było to 26%).

To prawdopodobieństwo bańki rozciąga się na sektor zaawansowanych technologii, który ostatnio doświadczył znacznych zwrotów i krach wróżono mu już wielokrotnie. State Street szacuje, że prawdopodobieństwo załamania w sektorze zaawansowanych technologii jest o cztery punkty procentowe niższe niż średnia pięcioletnia - zgodnie z MarketWatch.

Podkreślenie tych prawdopodobieństw jest ważne ze względu na niedawny wzrost liczby prognoz bańki na Wall Street. W wielu z tych prognoz brakuje precyzyjnej definicji bańki i rygorystycznych kryteriów określających, co stanowi kryzys. Will Goetzmann z Uniwersytetu Yale zwraca uwagę, że bez takich kryteriów prognozy bańki często odzwierciedlają bardziej przemyślenia analityków niż rzeczywiste prawdopodobieństwo załamania.

Prawdopodobieństwa krachu Greenwood i State Street są powiązane z wynikami giełdowymi z ostatnich dwóch lat. Wraz ze wzrostem wyników w przeszłości rośnie prawdopodobieństwo kolejnego krachu. Przykładowo, wzrost o 100% w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzi do prawdopodobieństwa krachu bliskiego 50%, podczas gdy wzrost o 150% niemal gwarantuje krach. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat skumulowana stopa zwrotu S&P 500 wyniosła 48,9%, czyli znacznie poniżej poziomów związanych z wysokim prawdopodobieństwem krachu.

Obserwacja indeksu S&P 500

Odnosząc się do koncentracji rynku, niektórzy analitycy twierdzą, że znaczna różnica w wynikach między indeksem S&P 500 ważonym kapitalizacją a wersją równoważoną wskazuje na niezdrowy i podatny na załamania rynek. W tym roku indeks ważony kapitalizacją osiągnął lepsze wyniki niż wersja równoważona o ponad 10 punktów procentowych. W ubiegłym roku różnica ta wyniosła ponad 12 punktów procentowych. Sugeruje to, że wyniki indeksu ważonego kapitalizacją w coraz większym stopniu zależą od jego największych akcji.

Podsumowując, podczas gdy prognozy dotyczące baniek rosną, obecne dane sugerują niższe niż przeciętne prawdopodobieństwo krachu na amerykańskim rynku akcji. Zarówno cały rynek, jak i sektor zaawansowanych technologii wykazują niższe prawdopodobieństwo niż ich średnie pięcioletnie. Koncentracja rynku niekoniecznie musi zapowiadać krach, a przewartościowanie rynku można rozwiązać na różne sposoby, nie powodując dramatycznego spadku. Pomysły State Street i Greenwood oferują bardziej zniuansowany pogląd, sugerując, że rynek może dostosować się poprzez stabilniejsze, mniej burzliwe zmiany, a nie nagły krach.

Jak handlować w takich warunkach?

W niestabilnym środowisku posiadanie najlepszych informacji rynkowych, które mogą mieć wpływ na portfel, ma kluczowe znaczenie. W tym względzie pomocne może być profesjonalne narzędzie InvestingPro.

Dzięki InvestingPro będziesz mieć dane rynkowe z pierwszej ręki oraz czynniki za i przeciw, które mogą wpływać na akcje.

Letnia wyprzedaż! Jak nadal korzystać z okazji rynkowych? INVESTINGPRO JEST ZA PÓŁ CENY! Skorzystaj z okazji i kup roczny plan InvestingPro za nieco ponad 6 euro miesięcznie TUTAJ I TERAZ. Użyj kodu 1NW35TUJ i uzyskaj prawie 50% zniżki na roczną subskrypcję - mniej niż kosztuje subskrypcja Netflix! (A także uzyskasz więcej ze swoich inwestycji). W zamian otrzymasz:

  • ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej skuteczności.
  • ProTips: przystępne informacje upraszczające wiele złożonych danych finansowych do kilku słów.
  • Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
  • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Dzięki temu specjaliści od analizy fundamentalnej mogą samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
  • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.

Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.