🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Aktualizacja wyceny Beamery obniży wynik netto Grupy Pracuj o ok. 23,9 mln zł w 2023 r.

Opublikowano 15.03.2024, 19:01
© Reuters.  Aktualizacja wyceny Beamery obniży wynik netto Grupy Pracuj o ok. 23,9 mln zł w 2023 r.
GPW
-

Warszawa, 15.03.2024 (ISBnews) - Grupa Pracuj szacuje, że wartość godziwa udziałów w Beamery uległa obniżeniu o kwotę ok. 29,5 mln zł względem wyceny na 31 grudnia 2022 r.; w związku z tym, biorąc pod uwagę wpływ odroczonego podatku dochodowego, Grupa Pracuj szacuje, że wynik finansowy netto Grupy oraz spółki za 2023 r. ulegnie obniżeniu o ok. 23,9 mln zł, podała spółka.

"Obniżenie wartości godziwej udziałów w Beamery wynika z odniesienia wyceny do aktualnych mnożników stosowanych do wyceny spółek podobnych do Beamery i transakcji na udziałach takich spółek, a także umocnienia kursu złotego do dolara amerykańskiego. Udziały w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach spółka wycenia w oparciu o poziom 3 hierarchii wartości godziwej, w związku z czym dane wejściowe do wyceny nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Ostateczny wynik finansowy netto spółki i grupy za rok 2023 r. oraz wartość aktywów spółki i grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2023 r., których publikacja została zaplanowana na 4 kwietnia 2024 r., podano także.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.