😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Akcje dużych spółek technologicznych w USA wykazują oznaki ochłodzenia

Opublikowano 21.06.2024, 21:52
© Reuters
NDX
-
US500
-
US2000
-
MSFT
-
GOOGL
-
AMZN
-
NVDA
-
META
-

Niedawny wzrost cen akcji spółek z sektora dużych spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych może zostać wstrzymany, a wzrost indeksu S&P 500 o 14,6% od początku roku był w dużej mierze napędzany przez sektory technologii informatycznych i komunikacji, które wzrosły odpowiednio o 28,2% i 24,3%. Z kolei inne segmenty rynku, takie jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, odnotowały skromniejsze wzrosty, wynoszące 9,5%.

Inwestorów przyciągnęły akcje spółek technologicznych ze względu na ich solidne zyski i perspektywy transformacji sztucznej inteligencji. Jednak gwałtowny wzrost akcji takich jak Nvidia Corp (NASDAQ: NASDAQ:NVDA), który od początku roku wzrósł o 155%, wzbudził obawy o trwałość rajdu technologicznego.

Słabsze wyniki rynkowe, w tym akcje spółek o małej kapitalizacji i wartości w sektorach takich jak finansowy i przemysłowy, zaczynają wydawać się bardziej atrakcyjne. Michael Purves, dyrektor generalny Tallbacken Capital Advisors, zauważył, że inwestorzy poszukujący dywersyfikacji od gigantów technologicznych mogą zwrócić się ku tym wartościowym i cyklicznym akcjom.

Coraz większe obawy budzi również koncentracja hossy na rynku w kilku dużych spółkach. Około 60% całkowitego zwrotu z indeksu S&P 500 zostało przypisane zaledwie pięciu firmom: Nvidia, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) i Amazon.com (NASDAQ:AMZN).

W ciągu ostatniego tygodnia akcje Nvidii spadły o 10% od szczytu w czwartek, wskazując na potencjalne zmęczenie w sektorze technologicznym. Doprowadziło to do 4% tygodniowego spadku Nvidii, podczas gdy S&P 500 ma zyskać mniej niż 1%.

Akcje spółek technologicznych wydają się nadmiernie rozciągnięte według różnych wskaźników, a wskaźnik siły względnej indeksu Mag6 osiągnął bezprecedensowe poziomy, jak wskazał Purves. Co więcej, stosunek cen między Nasdaq 100 a indeksem S&P 500 Equal Weight Index wzrósł o 9% od początku czerwca, przewyższając prawie 4% wzrost indeksu S&P 500 w tym samym okresie.

Pomimo wysokiego optymizmu zarówno wśród inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych, niektórzy analitycy postrzegają to jako potencjalny sygnał kontrariański, sugerujący, że oczekiwania na pozytywne wiadomości są dość wysokie. Ankieta nastrojów AAII utrzymała się na stabilnym poziomie 44% w tygodniu kończącym się 19 czerwca, przewyższając swoją historyczną średnią o 8 punktów procentowych.

Według Larry'ego Tentarelli'ego, głównego stratega technicznego w Blue Chip Daily Trend Report, 13-procentowy wzrost VanEck Semiconductor ETF w tym miesiącu może wskazywać na nadmierny entuzjazm związany ze sztuczną inteligencją. Sugeruje on, że krótkoterminowe wycofanie się z technologii i półprzewodników może doprowadzić do korzystnej rotacji na inne obszary rynku.

Indeks Russell Value wzrósł w tym roku o 5,6%, podczas gdy akcje o małej kapitalizacji były mniej faworyzowane, a Russell 1000 spadł o 0,5%. Pomimo potencjalnych krótkoterminowych wahań, branża technologiczna może szybko odbić się od dna, co można było zaobserwować, gdy Nasdaq 100 odzyskał nowe maksima w ciągu pięciu tygodni po 9% spadku w kwietniu. Jason Alonzo, zarządzający portfelem w Harbor Capital Advisors, zauważa, że inwestorzy chętnie uczestniczą w trendzie technologicznym, zamiast się z niego wycofywać.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.