Malejąca zmienność na rynku obligacji oznacza, że stopy procentowe są bliskie szczytu?

Opublikowano 14.11.2023, 12:04
© Reuters
EUR/USD
-
USD/JPY
-
EUR/GBP
-
AUD/CNY
-
GBP/CNY
-
USD/CNY
-
USD/GBP
-
USD/CNH
-

Investing.com – Kusząca perspektywa, że zacieśnianie polityki pieniężnej osiągnęło już szczyt, sprzyjała wzrostom na giełdzie, których byliśmy świadkami w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Inwestorzy poszukują jednak odpowiedzi na wiele pytań.

Richard Flax - dyrektor inwestycyjny Moneyfarm od 2016 roku, zauważa:

"Przede wszystkim, prezes Powell powtórzył, że w razie potrzeby Fed może powrócić do podnoszenia stóp procentowych, co samo w sobie nie jest niczym nowym, ale przyciągnęło uwagę inwestorów o stałym dochodzie"

Rajdy obligacji i zmienność: bardziej interesujący przypadek niż akcje

Po drugie, kontynuuje Flax:

"aukcja amerykańskich obligacji skarbowych w ubiegły czwartek zakończyła się kiepskim wynikiem dla traderów, co wzbudziło wątpliwości, czy rentowności spadły zbyt daleko".

Ten ostatni epizod jest w rzeczywistości przyczyną debaty wśród analityków. Niektórzy twierdzą, że nie jest to spowodowane słabym popytem,

"ale raczej cyberatakiem, którego doświadczył chiński gigant bankowy Industrial and Commercial Bank of China (Icbc), co mogło zagrozić jego zdolności do handlu amerykańskimi obligacjami rządowymi",

podkreśla ekspert, pokazując, że debata na temat obligacji jest obecnie szczególnie gorąca.

"Częściej słyszy się o zmienności akcji, ale zmienność na rynku obligacji jest jeszcze bardziej interesująca. W rzeczywistości, jak widać na poniższym wykresie, po 2008 r. zmienność (10-latek USA) była zwykle niska, z wyjątkiem gwałtownego wzrostu w okresie Covid".

Dla Flaxa, efekt ten wynika z połączenia niskich poziomów inflacji i interwencji polityki pieniężnej.

"Świadczy o tym fakt, że gdy tylko inflacja wzrosła, a banki centralne ograniczyły interwencje, nastąpił spadek cen obligacji i wzrost ich zmienności".

Bond volatility

Źródło: MoneyfarmBlack Friday Early Bird

Stopy procentowe są bliskie szczytu

Zdaniem eksperta trend zmienności na rynku obligacji mówi wiele o tym, jak powinien być skonstruowany portfel inwestycyjny.

"Obligacje rządowe powinny być stosunkowo bezpiecznymi inwestycjami, ale jak widzieliśmy w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy, ich ceny mogą ulegać znacznym wahaniom. To sprawiło, że obligacje krótkoterminowe stały się bardziej atrakcyjne, ale aby zarządzać ogólnym ryzykiem portfela, należy zadać sobie pytanie, czy w sytuacji, gdy stopy procentowe są bliskie szczytu, sprawiedliwe jest preferowanie obligacji krótkoterminowych, ponieważ możemy zaobserwować zmniejszenie zmienności obligacji"

- wyjaśnia analityk, który jest przekonany, że koniec wzrostów jest bliski.

"Uważamy, że chociaż szefowie banków centralnych są ostrożni w ogłaszaniu zwycięstwa nad inflacją, stopy procentowe są bliskie szczytu i zobaczymy spadek zmienności na rynku obligacji z obecnych wysokich poziomów".

Niemniej jednak, podsumowuje Flax:

"warto pamiętać, że stopy procentowe nie są jedynym decydującym czynnikiem: w nadchodzących latach polityka fiskalna będzie coraz uważniej obserwowana, ponieważ rządy będą musiały zarządzać galopującym długiem publicznym".

>>>> WEBINAR: Jak znaleźć skutecznie niedowartościowane akcje?

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.