😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

MicroStrategy otrzymuje ocenę Outperform od Bernstein, powołując się na silną strategię Bitcoin

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 14.06.2024, 11:20
© Shutterstock
MSTR
-
BTC/USD
-

Piątek - Bernstein SocGen Group zainicjował pokrycie akcji MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) z oceną Outperform i ustalił cenę docelową na 2.890,00 USD. Firma przewiduje znaczny wzrost firmy, prognozując 50% premię w stosunku do wartości aktywów netto (NAV) Bitcoin do 2025 roku. Prognoza ta opiera się na szczegółowej ocenie długoterminowej strategii inwestycyjnej MicroStrategy w Bitcoin i wynikach jej długu zamiennego.

W raporcie zauważono, że cena docelowa oznacza 80% wzrost w stosunku do obecnej wyceny. Podejście Bernstein SocGen do wyceny obejmuje analizę scenariuszy ważonych prawdopodobieństwem, która uwzględnia różne potencjalne ścieżki ceny Bitcoina i skalowalność strategii zadłużenia MicroStrategy. Obliczenia firmy pochodzą ze zdyskontowanej wartości szacowanego NAV Bitcoina MicroStrategy na rok 2033.

W swojej analizie ryzyka Bernstein SocGen stwierdza, że istnieje niskie ryzyko związane z zamiennym długiem MicroStrategy z 2025 roku. Długi zamienne z lat 2027 i 2030 są uważane za obarczone umiarkowanym ryzykiem, pod warunkiem, że cena Bitcoina utrzyma się powyżej 125 000 USD, co stanowiłoby 10% premię w stosunku do akcji MicroStrategy. Analiza sugeruje, że obecna cena Bitcoina jest już korzystna dla strategii zadłużenia firmy.

Bernstein SocGen jest przekonany o zdolności MicroStrategy do zarządzania inwestycjami w Bitcoin i zadłużeniem w czasie. Firma uważa, że strategia firmy polegająca na lewarowaniu długoterminowego długu zamiennego zapewnia jej wystarczającą możliwość skorzystania z potencjalnych zalet Bitcoina przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczonego ryzyka konieczności upłynnienia posiadanych Bitcoinów.

InvestingPro Insights

Dane InvestingPro przedstawiają zniuansowany obraz obecnej sytuacji finansowej MicroStrategy (NASDAQ: MSTR). Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 26,32 mld USD i imponującej marży zysku brutto w wysokości 77,12% za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., zdolność firmy do generowania zysków z przychodów jest imponująca. Należy jednak zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik cena/wartość księgowa wynoszący 10,97 oraz fakt, że analitycy skorygowali w dół swoje zyski za nadchodzący okres, co wskazuje na potencjalne obawy o przyszłą rentowność.

InvestingPro Tips podkreśla, że akcje MicroStrategy notowane są z dużą zmiennością cen, o czym świadczy zwrot w wysokości 154,8% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i oszałamiający zwrot w wysokości 424,56% w ciągu ostatniego roku od połowy 2024 roku. Te wahania cen akcji mogą być interesujące dla inwestorów poszukujących możliwości wysokiego wzrostu, chociaż warto wziąć pod uwagę, że krótkoterminowe zobowiązania przekraczają płynne aktywa, a spółka nie powinna przynieść zysków w tym roku.

Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami i wskazówkami, InvestingPro oferuje dodatkowe wskaźniki i analizy. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, która obejmuje dostęp do ponad 15 dodatkowych porad InvestingPro dla MicroStrategy, które mogą pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.