💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Argus podnosi cenę docelową akcji NVIDIA, spodziewając się kontynuacji dynamiki po mocnym FY24

Opublikowano 11.06.2024, 14:50
© Reuters
NVDA
-

We wtorek cena docelowa akcji NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) została podniesiona przez Argus, znaną firmę zajmującą się analizą finansową. Nowa cena docelowa została ustalona na 150 USD, w porównaniu z poprzednimi 110 USD, podczas gdy firma nadal popiera rekomendację Kupuj dla akcji. Korekta odzwierciedla optymistyczne prognozy analityka dotyczące przyszłości firmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wyniki w minionym roku podatkowym i potencjalny wzrost w nadchodzącym roku podatkowym.

Sukces NVIDII w FY24 był kluczowym czynnikiem tej pozytywnej oceny. Firma jest postrzegana jako dobrze przygotowana do utrzymania swojej dynamiki w FY25, napędzanej przez jej znaczącą rolę w rozwoju technologii sztucznej inteligencji (AI). Firma uważa, że akcje NVIDII mają znaczny potencjał wzrostu ze względu na strategiczne zaangażowanie firmy w rozwijającą się gospodarkę AI.

Rekomendacja Argus sugeruje, aby inwestorzy albo zainicjowali, albo zwiększyli swoje udziały w NVIDIA. Przekonanie firmy opiera się na wierze, że NVIDIA stanowi wiodącą okazję dla inwestorów do zaangażowania się w sektor sztucznej inteligencji. Znaczenie głębokiego uczenia się, sztucznej inteligencji i akceleracji aplikacji zasilanych przez procesory graficzne (GPU) jest podkreślane jako ważny powód, dla którego inwestorzy technologiczni powinni włączyć NVIDIA do swoich portfeli.

Korekta ceny docelowej NVIDIA ma miejsce, gdy firma nadal porusza się po konkurencyjnym krajobrazie technologicznym, a jej innowacje w zakresie sztucznej inteligencji i technologii GPU mają kluczowe znaczenie dla jej strategii wzrostu. To poparcie ze strony firmy zajmującej się analizą finansową sygnalizuje pozytywne perspektywy dla akcji NVIDII w miarę postępów w nowym roku podatkowym.

W innych niedawnych wiadomościach NVIDIA Corporation odnotowała kilka korekt docelowych cen akcji po zakończeniu podziału akcji 10 na 1.

TD Cowen podniósł swoją cenę docelową do 140 USD, utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji i odzwierciedlając wiarę w długoterminowy wzrost firmy NVIDIA, szczególnie w sektorze centrów danych. Podobnie Susquehanna podniosła cenę docelową do 1450 USD, podkreślając silną pozycję NVIDII na rosnącym rynku sztucznej inteligencji. Cantor Fitzgerald i Barclays również skorygowały swoje cele odpowiednio do 140 USD i 145 USD, utrzymując ratingi Overweight dla akcji.

Te rekalibracje są ściśle techniczną reakcją na wzrost liczby akcji wynikający z podziału akcji i nie zmieniają prognoz dochodu netto ani tezy inwestycyjnej dla NVIDII. Podział akcji wywołał spekulacje na temat potencjalnego włączenia NVIDIA do Dow Jones Industrial Average, a strateg rynków globalnych Ben Laidler z eToro zasugerował, że NVIDIA może dołączyć do Amazon i Apple w Dow.

W kwestiach regulacyjnych amerykański Departament Sprawiedliwości i Federalna Komisja Handlu badają branżę sztucznej inteligencji, koncentrując się na firmach takich jak NVIDIA, OpenAI i Microsoft, co może prowadzić do dochodzeń w sprawie praktyk biznesowych tych firm.

Pomimo tych wydarzeń, NVIDIA znacząco wpłynęła na całkowity zwrot S&P 500 w wysokości ponad 12% w ciągu roku, przyczyniając się do około jednej trzeciej wzrostu indeksu.

InvestingPro Insights

Niedawny optymizm otaczający NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) jest dodatkowo wspierany przez dane z InvestingPro. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą aż 2990,0 mld USD, NVIDIA jest tytanem w branży technologicznej. Jej godny uwagi wskaźnik P/E na poziomie 70,43, choć wysoki, świadczy o oczekiwaniach rynku co do dalszego wzrostu i rentowności, zwłaszcza biorąc pod uwagę imponujący wzrost przychodów spółki o 208,27% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (od 1. kwartału 2025 r.). Zaangażowanie firmy w innowacje i wzrost znajduje również odzwierciedlenie w 37 analitykach, którzy skorygowali w górę swoje szacunki zysków na nadchodzący okres.

InvestingPro Tips zwraca uwagę na doskonały Piotroski Score NVIDII na poziomie 9, wskazujący na dobrą kondycję finansową, oraz przewidywanie wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co wzmacnia zaufanie, jakim analitycy tacy jak Argus darzą firmę. Dodatkowo, akcje NVIDIA wykazały wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, co jest zgodne z podwyższoną ceną docelową Argus i optymistycznymi prognozami.

Inwestorzy poszukujący więcej informacji i wskazówek znajdą bogactwo informacji na InvestingPro, z 22 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla NVIDIA, oferującymi bardziej kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej i potencjału rynkowego firmy. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i skorzystać z pełnego zakresu funkcji, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.