💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Fresenius Medical Care AG & Co (FMEd)

BATS Europe
Wartość w EUR
Zastrzeżenie
36,89
-0,01(-0,03%)
Zamknięty
Wyniki FMEd
Pełna Analiza
Wysoki zysk dla akcjonariuszy
Wyniki spodziewane za 7 dni
Wartość godziwa
Zakres dzienny
36,8936,89
Zakres 52 tyg.
30,2948,37
Kupno/Sprzedaż
36,08 / 36,73
Zamknięcie
36,89
Otwarcie
36,89
Zakres dzienny
36,89-36,89
Zakres 52 tyg.
30,29-48,37
Wolumen
188
Przeciętny wol.
1.062
1-roczna zmiana
-24,62%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki FMEdpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Cena docelowa
40,00
Upside
+11,48%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Wycena sugeruje wysoką rentowność wolnych przepływów pieniężnych

Użytkownicy obserwują także

13,265
REP
-0,19%
30,000
FREG
+0,13%
10,085
BBVA
+2,07%
6,564
ENEI
-2,67%
72,64
P911_p
+1,45%
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.