😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Erbud (ERB)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
42,50
0,00(0,00%)
Zamknięty
Wyniki ERB
Pełna Analiza
Wysoki zysk dla akcjonariuszy
Wartość godziwa
Zakres dzienny
41,9042,50
Zakres 52 tyg.
33,1049,70
Kupno/Sprzedaż
42,00 / 42,50
Zamknięcie
42,5
Otwarcie
42,5
Zakres dzienny
41,9-42,5
Zakres 52 tyg.
33,1-49,7
Wolumen
3.870
Przeciętny wol.
3.945
1-roczna zmiana
-0,93%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki ERBpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Cena docelowa
55,00
Upside
+29,41%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku

Użytkownicy obserwują także

628,00
WWL
-0,32%
2.450,00
BFT
0,00%
30,30
VOT
0,00%
117,93
NVDA
-2,61%
137,00
SNTP
-1,15%

Profil firmy Erbud

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze budowlanym i inżynieryjnym. Swoją działalność prowadzi w trzech segmentach: budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego oraz budownictwa dla sektora energetycznego. Spółka jest zaangażowana w budowę obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, baseny i szkoły; budynków komercyjnych, w tym między innymi centrów handlowych i usługowych; budynków mieszkalnych, obejmujących osiedla mieszkaniowe i zabudowę wielorodzinną; hoteli oraz konstrukcji przemysłowych i hal, wykonanych ze stali oraz konstrukcji ze zbrojonego betonu. Jest również zaangażowana w modernizację i renowację istniejących obiektów, budowę infrastruktury i budynków specjalistycznych, takich jak trasy kolejowe i tunele drogowe. Spółka prowadzi swoją działalność na rynku krajowym oraz w Niemczech i Irlandii. Jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej i posiada takie spółki zależne jak między innymi Erbud International Sp z oo, GWI GmbH i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.