🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

ELQ SA (ELQ)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
2,77
+0,17(+6,54%)
Zamknięty
Wyniki ELQ
Pełna Analiza
Analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku
Wartość godziwa
Zakres dzienny
2,682,77
Zakres 52 tyg.
1,074,60
Kupno/Sprzedaż
2,77 / 2,79
Zamknięcie
2,6
Otwarcie
2,68
Zakres dzienny
2,68-2,77
Zakres 52 tyg.
1,07-4,6
Wolumen
200
Przeciętny wol.
1.473
1-roczna zmiana
130,09%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki ELQpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Analiza techniczna
Mocne sprzedaj
Cena docelowa
3,90
Upside
+40,79%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Handel przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków

Profil firmy ELQ SA

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA, dawniej MSI MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, to spółka z siedzibą w Polsce, świadcząca usługi w zakresie wspierania biznesu. Oferuje usługi doradcze dla przedsiębiorstw w relacjach publicznych oraz inwestorskich, a prowadzi działalność przede wszystkim w Internecie oraz w sektorze wydawniczym i marketingu. Należą do niej między innymi takie portale internetowe jak IPO.PL, Excluzive.pl oraz Nowebiuro.pl. Organizuje czaty, konferencje i seminaria dla kierownictwa oraz inwestorów. Ponadto świadczy usługi środowiskowe, takie jak utylizacja odpadów, oraz produkuje sprzęt medyczny. Pełni również rolę hurtownika preparatów farmaceutycznych. Za pośrednictwem swojej spółki zależnej, której jest jedynym udziałowcem, Florida Investments X Corp, świadczy usługi wspierające procesy inwestycyjne w nieruchomości mieszkaniowe w Stanach Zjednoczonych, w tym wyszukiwanie, zakup, modernizację oraz sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Inwestycje są realizowane za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia (special purpose vehicles, SPV), które są własnością inwestorów. Głównym udziałowcem Spółki jest Equimaxx.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.