🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Altustfi (ALI)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
3,190
0,000(0,00%)
Zamknięty
Wyniki ALI
Wyniki spodziewane za 5 dni
Wartość godziwa
Zakres dzienny
3,0503,200
Zakres 52 tyg.
1,5104,000
Kupno/Sprzedaż
3,15 / 3,19
Zamknięcie
3,19
Otwarcie
3,14
Zakres dzienny
3,05-3,2
Zakres 52 tyg.
1,51-4
Wolumen
5.148
Przeciętny wol.
35.839
1-roczna zmiana
94,51%
Akcje w obrocie
40.920.000
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Analitycy
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj
Co dziś uważasz o ALI?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Altustfi

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, działająca w sektorze zarządzania inwestycjami i operatorów funduszy. Spółka specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych i komercyjnych, inwestując znaczne aktywa. Jej portfolio produktów obejmuje fundusze zamknięte, takie jak między innymi Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, Altus ASZ FIZ Obligacji 1, Altus Alternative Investments FIZ, Altus 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, APIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Reventon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; fundusze otwarte, do których zalicza się Altus FIO Parasolowy, kierujący kilkoma subfunduszami, takimi jak między innymi Altus Subfundusz Pieniężny, Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu. Ponadto Spółka zarządza portfelami instrumentów finansowych. Swoją działalność prowadzi za pośrednictwem EGB Investments.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.