🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Złoto: ETF dla tych, którzy obstawiają odwrócenie trendu na metalu

Opublikowano 09.03.2021, 10:38
XAU/USD
-
NZD/CZK
-
US500
-
DX
-
GC
-
GDX
-
GDXJ
-
VIX
-
RING
-

Jak dotąd, rok 2021 nie był dobrym rokiem dla byków na złoto. W ujęciu rok do roku (YTD) metal szlachetny spadł o ponad 10%. Rozpoczął rok w okolicach 1,900/oz. dol. i obecnie znajduje się w pobliżu 1,700 dol. Jest to dalekie od rekordowego poziomu 2 075 dol. osiągniętego na początku sierpnia 2020 roku. W rzeczywistości, mizerny zwrot za ostatnie 12 miesięcy jest ledwie bliski 2%. Biorąc pod uwagę spadki obserwowane w ostatnich tygodniach, uczestnicy rynku zastanawiają się, czy marzec może być odpowiednim czasem na inwestowanie w metal. Dlatego też w dzisiejszym artykule omawiamy czynniki wpływające na cenę złota i przedstawiamy ETF dla zwolenników złota, którzy mogą obstawiać odwrócenie trendu w nadchodzących miesiącach.

Gold Weekly

Czynniki, które wpływają na cenę złota


Ludzie od wieków wysoko cenili złoto, a towar ten działał zarówno jako narzędzie gromadzenia bogactwa, jak i środek wymiany. W czasach niepewności ekonomicznej i podwyższonej zmienności, jest ono uważane za bezpieczną przystań.

Wyniki akcji są zazwyczaj negatywnie skorelowane ze złotem. Błyszczący metal ma tendencję do radzenia sobie dobrze, gdy na rynkach akcji panuje strach. Jednak od marca 2020 roku ta zależność nie do końca się utrzymuje. W ostatnich dniach wiele akcji było zmiennych i znalazło się pod presją. Poniższy wykres pokazuje spadek indeksu S&P 500 od połowy lutego.

S&P 500 300

Jednak w ciągu ostatniego miesiąca słabość cen złota również była kontynuowana. Niemniej jednak, najbliższe tygodnie mogą rzeczywiście pokazać odwrotną zależność między indeksami giełdowymi a złotem.

Obecnie wielu analityków jest zgodnych co do tego, że warunki makroekonomiczne wydają się wspierać cenę złota. Do czynników sprzyjających można zaliczyć ciągłe wsparcie ze strony banków centralnych, zwłaszcza Rezerwy Federalnej, oraz ogrom długu publicznego. Bodźce monetarne Fedu prawdopodobnie pozostaną z nami w najbliższym czasie, wspierając cenę złota. Podobnie, bodźce fiskalne ze strony administracji są kolejnym pozytywnym katalizatorem.

Jednak biorąc pod uwagę zakrojony na szeroką skalę program szczepień w Stanach Zjednoczonych, jeśli życie miałoby powrócić do normy, wtedy niedźwiedzie argumenty za złotem mogłyby nabrać rozpędu, a popyt na metal szlachetny mógłby łatwo spaść. Jeśli jednak amerykańska gospodarka gwałtownie się przegrzeje, wówczas inflacja może z łatwością poszybować w górę, powodując wzrost cen złota.

Należy również pamiętać, że złoto jest odwrotnie proporcjonalne do wartości dolara amerykańskiego. Dlatego inwestorzy powinni również zwracać uwagę na indeks dolara, który mierzy jego wartość w stosunku do koszyka sześciu walut najważniejszych partnerów handlowych USA. Przez większą część 2020 roku indeks ten systematycznie spadał. Jednak w 2021 r. odnotowano jego wzrost. Jeśli byczy ruch na dolarze byłby kontynuowany, złoto mogłoby spaść niżej.

Wreszcie, sezonowość może być kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przez niektórych inwestorów. Zwolennicy efektu sezonowości wskazują na to, że stopy zwrotu i zmienność niektórych aktywów wykazują tendencję do powtarzania się w określonych porach roku.

Na przykład, badania Dirka G. Baura z University of Western Australia podkreślają:

"Wrzesień i listopad to jedyne miesiące, w których występują pozytywne i statystycznie istotne zmiany cen złota. Ten "efekt jesieni" występuje bezwarunkowo i warunkowo w zależności od kilku czynników ryzyka... Anomalię tę można wyjaśnić zabezpieczającym popytem inwestorów w oczekiwaniu na "efekt Halloween" na rynku akcji, popytem na złotą biżuterię w sezonie ślubnym w Indiach oraz negatywnymi nastrojami inwestorów w związku z krótszym czasem trwania dnia."


Jeszcze inne badania stwierdzają, że pozytywne miesięczne zwroty były najczęściej obserwowane w sierpniu, wrześniu, lutym i kwietniu. Spojrzenie na długoterminowy wykres złota pokazałoby, że żadne dwa lata nie są zasadniczo takie same.

Gold Monthly
W ciągu ostatnich 12 miesięcy GDL wzrósł o około 1%. Jednak w 2021 roku jest on w dół o ponad 10%. Innymi słowy, cena ETF ściśle podąża za ceną złota.

W najbliższych tygodniach poziom 150 dol. będzie prawdopodobnie działał jako wsparcie, a poziom 165 dol. jako opór. Jeśli byki będą miały przewagę, następnym celem może być 170 dol. W marcu spodziewamy się, że metal będzie handlowany głównie pomiędzy 150 a 160 dolarów. Analitycy są podzieleni co do kolejnego ruchu na 2021 rok. Po okresie konsolidacji, która może potrwać kilka tygodni, oczekujemy, że następny ruch będzie w górę.

Chociaż nie jest możliwe wytypowanie dokładnego dna dla funduszu, ci czytelnicy, którzy są byczo nastawieni do metalu, mogą potraktować każdy dalszy spadek jako okazję do kupna w cenie GLD.

Podsumowanie

Nasza analiza pokazała, że na cenę złota wpływa wiele czynników. W rezultacie, nie jest to aktywo łatwe do wyceny. Zainteresowanie inwestorów krótkoterminowych złotem zazwyczaj waha się i słabnie. Jednak dla wielu inwestorów długoterminowych, złoto prawdopodobnie będzie miało powab jako składnik portfela inwestycyjnego w 2021 roku.

Doradcy finansowi zazwyczaj sugerują przeznaczenie 5%-10% portfela inwestycyjnego na metale szlachetne, takie jak złoto. Oprócz zakupu funduszu takiego jak GLD, jedną z możliwości jest posiadanie fizycznego aktywa.

Posiadanie złota poprzez inwestowanie w spółki wydobywcze może być również alternatywnym sposobem, aby pozostać na czele krzywej. Byczy ruch na tym surowcu przełożyłby się na zyski dla akcji górniczych.

Kilka funduszy ETF koncentruje się na wydobyciu złota. Należą do nich:

  • iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING),
  • VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX),
  • VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ).

------------------------

Nie chcesz przeoczyć analiz od Investing? Czy dodałeś już Investing.com Polska do Feedly?

- Dodaj OPINIE I ANALIZY od Investing do Twojego feedu >> Kliknij tu

- Aby śledzić WSZYSTKIE NEWSY od Investing.com Polska >> Kliknij tu

- Zbyt dużo informacji? Śledź TYLKO NAJWAŻNIEJSZE NEWSY >> Kliknij tu

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.