💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wall Street kończy passę wzrostów? Rynki niżej w czwartek

Opublikowano 28.07.2023, 07:57
US500
-
DJI
-
INTC
-
F
-
HON
-
IXIC
-
TMUS
-
MDLZ
-

Wall Street kończy passę wzrostów?

Lekka zmiana wśród indeksów z USA. Amerykańskie rynki akcji zamknęły się w czwartek niżej po pracowitym dniu naznaczonym mnóstwem raportów ekonomicznych i raportów dotyczących zysków największych spółek. Chociaż indeksy odnotowały wzrosty na początku sesji po lepszych niż oczekiwano danych o PKB, emocje najwyraźniej opadły, gdy inwestorzy zastanawiali się, co te dane mogą oznaczać pod względem przyszłej ścieżki polityki pieniężnej. W międzyczasie Ford (NYSE:F), Intel (NASDAQ:INTC), Mondelez (NASDAQ:MDLZ) i T-Mobile (NASDAQ:TMUS) podały swoje wyniki.

Przyglądając się raportowi wydanemu przez Biuro Analiz Ekonomicznych, produkt krajowy brutto (PKB) Stanów Zjednoczonych odnotował roczny wzrost o 2,4% w drugim kwartale 2023 r. Odczyt okazał się wyższy niż oczekiwano i powyżej wartości zarejestrowanej w pierwszym kwartale 2023 roku.

– Wzrost realnego PKB odzwierciedlał wzrost wydatków konsumpcyjnych, inwestycji w środki trwałe w budynkach niemieszkalnych, wydatków władz stanowych i lokalnych, prywatnych inwestycji w zapasy oraz wydatków rządu federalnego, które zostały częściowo zrównoważone spadkami eksportu i inwestycji w środki trwałe w budynkach mieszkalnych” – stwierdzono w raporcie, dodając, że import spadł w raportowanym kwartale.

Wall Street kończy passę wzrostów? Rynki niżej w czwartek

Indeks cen zakupów krajowych brutto wzrósł o 1,9%, podczas gdy indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) odnotował wzrost o 2,6%. Wyłączając ceny żywności i energii, indeks cen PCE wzrósł o 3,8%.

Finalnie Dow Jones spadł o 0,67% co przełożyło się na nieco poniżej 240 punktów, a jego spółka składowa, Honeywell International (NASDAQ:HON) obniżył indeks o 5,69%. W tym samym czasie S&P 500 spadł o 0,64% a Nasdaq 100 zanotował stratę w wysokości 0,22%.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.