Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Jest porozumienie o redukcji poziomu wydobycia ropy naftowej

Opublikowano 14.04.2020, 13:55
Zaktualizowano 09.07.2023, 12:32

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W niedzielę zawarte zostało porozumienie głównych producentów ropy naftowej w sprawie redukcji wydobycia, o którym pogłoski zaczęły krążyć od początku kwietnia wywołując największy w historii 2-dniowy skok ceny kontraktów na ropę (WTI) na giełdzie NYMEX o prawie 40 proc. Od tamtej pory ponad połowa tego zysku została oddana, a samo porozumienie nie przełożyło się na jakąś zdecydowaną zwyżkę. W poniedziałek cena kontraktów wręcz spadła (-1,5 proc.), a wzrost z dzisiejszego poranka raptem odbił wczorajszą zniżkę (+1,6 proc.).

Wprowadzane po wybuchu pandemii koronawirusa restrykcje w komunikacji doprowadziły do spadku popytu na ropę o mniej więcej jedną trzecią. Efektem był drugi największy w historii – po tym z 2008 roku – krach cen ropy, która potaniała od stycznia do końca marca o prawie dwie trzecie spadając w apogeum w przypadku amerykańskiej ropy WTI (West Texas Intermediate) do ok. 20 dolarów za baryłkę czyli najniższego poziomu od 2002 roku, a więc od okresu bezpośrednio po atakach terrorystycznych na USA z 11 września 2001. Porozumienie pomiędzy krajami OPEC i Rosją o redukcji wydobycia ma doprowadzić do zmniejszenia nierównowagi pomiędzy popytem i podażą na tym rynku. Według doniesień przyłączyły się do niego USA (w roku wyborczym masowe bankructwa tamtejszych „łupkarzy” z pewnością nie byłyby na rękę Donaldowi Trumpowi), Brazylia, Kanada, Indonezja i Norwegia. Ma ono doprowadzić do spadku wydobycia ropy o prawie 10 mln baryłek dziennie czyli o ok. 20 proc. globalnego wydobycia w okresie maja i czerwca. To 4-krotnie większe cięcie niż dotychczasowy rekord z 2008 roku. Być może o tej umiarkowanej reakcji rynku przesądził odległy o 2 tygodnie termin początku redukcji czy też sceptycyzm co do możliwości wyegzekwowania takiej redukcji w USA, gdzie produkcja jest – inaczej niż w krajach takich jak Arabia Saudyjska czy Rosja – dosyć rozproszona.

Oczywiście do najbliższego poważnego poziomu oporu, który można ulokować powyżej 42,5 dolarów jest obecnie prawie 100 proc. i bazując na doświadczeniach podobnych krachów z 1986 roku, 2008 roku i lat 2015-2016 można oczekiwać, że w ciągu następnych ok. 15 miesięcy zbliżenie się do tego oporu jest możliwe w przypadku, gdyby pandemia koronawirusa została skutecznie wygaszona – co jest prawdopodobne – a sytuacja na świecie uległa normalizacji.

Podczas rozpoczętego 23 marca odbicia w górę ceny kontraktów na S&P 500 dotarły do poziomów notowanych wcześniej na sesjach z 9-11 marca. To samo przydarzyło się WIG-owi 20, który jakkolwiek rozpoczął wzrost wcześniej bo już 16 marca, to również w trakcie odbicia dotarł do poziomów z przełomu pierwszej i drugiej dekady marca.

Po wczorajszym lekkim spadki dziś rano kontrakty na S&P 500 ustanawiały nowy szczyt odbicia nadal jednak pozostają w zasięgu zakresów świeczek z 3 sesji z 9-11 marca. Ten wzrost był potwierdzany przez główne indeksy azjatyckich rynków akcji, które unisono zwyżkowały od +0,5 proc. w Dżakarcie do +3 proc. w Manili.

Zniżkujący w obrębie kanału długoterminowego trendu spadkowego kurs akcji Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop (WA:EKP) zajmującej się zakupem, wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych oraz będącej w posiadaniu nieruchomości komercyjnych i projektu deweloperskiego w Katowicach (C/Z 0,7, C/WK 0,12, kapitalizacja 8,35 mln zł) obronił w marcu poziom swego historycznego minimum ustanowionego w 2018 roku.

Kurs akcji spółki Witcchen (C/Z 3,6, C/WK 0,78, stopa dywidendy 15,6, kapitalizacja 116 mln zł) aktywnej na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej można umieścić w obrębie długoterminowego kanału trendu spadkowego, od dolnego ograniczenia którego odbił się w marcu.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od czwartku, można wspomnieć wzrost nadwyżki w handlu zagranicznym Niemiec do najwyższego poziomu od prawie 2 lat w lutym:

… spadek liczby rejestracji nowych samochodów w Austrii w marcu do najniższego poziomu od grudnia 1997 roku:

… -2,5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej we Włoszech w lutym:

… spadek rocznej dynamiki PPI w USA do najniższego poziomu od 2016 roku w marcu (+0,7 proc.):

… lekki spadek tygodniowej liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA do 6,61 mln z 6,87 mln w poprzednim tygodniu:

… największy w historii miesięczny spadek wartości wskaźnika oceny bieżącej sytuacji amerykańskich konsumentów w kwietniowym sondaży uniwersytetu Michigan:

… spadek marcowych odczytów rocznej dynamiki PPI i CPI w Chinach:

… odbicie w górę z rekordowo niskiego poziomu w lutym rocznej produkcji samochodów w Chinach w marcu (-44,4 proc.):

… lekki spadek wielkości 12-miesięcznego deficytu polskiego rządu w lutym:

… spadek rocznej dynamiki CPI i „core” CPI w USA w marcu:

… wzrost rocznej dynamiki realnej wartości godzinowej stawki za pracę w USA:

… spadek do najniższego poziomu publikowanego przez NAB wskaźnika zaufania przedsiębiorców w marcu:

… oraz wynoszącą 19,9 mld USD nadwyżkę w handlu zagranicznym Chin w marcu:

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.