Zgarnij zniżkę 40%

Fiasko w Wielkiej Brytanii może być zwiastunem globalnego kryzysu, gdy Fed nadal podnosi stopy procentowe

Opublikowano 18.10.2022, 11:55
Zaktualizowano 09.07.2023, 12:31
  • Wielka Brytania pokazuje, że nadużycia w sferze fiskalnej mogą być gorsze, niż błędy w polityce pieniężnej;
  • Uwaga przenosi się na Fed, gdy wysoki wskaźnik CPI w USA przypieczętowuje mocną podwyżkę stóp;
  • Próżnia polityczna ogranicza inicjatywy, gdy Stany Zjednoczone pochłonięte są wyborami śródokresowymi.

Przeciąganie liny między polityką monetarną a fiskalną, którą obserwujemy w Wielkiej Brytanii pokazuje, że chociaż wysokie stopy procentowe i recesja mogą wynikać z błędów szefów banków centralnych, to za prawdziwe spustoszenie odpowiada rząd.

Całkowita implozja rządu Liz Truss już kosztowała Kwasi Kwartenga jego pracę, a wielu zakłada, że ​​samej Truss zostały tylko dni lub tygodnie w roli premiera.

Następca Kwartenga, Jeremy Hunt wydaje się być bezpieczniejszym wyborem, ale gubernator Banku Anglii - Andrew Bailey stwierdził, że niefortunny mini-budżet pozostawi po sobie wyższą inflację i wyższe stopy procentowe nawet po tym, jak Hunt w większości zmienił kontrowersyjne zapisy.

Rentowność 30-letnich brytyjskich obligacji rządowych (najbardziej dotkniętych towarzyszącym kryzysem systemu emerytalnego) spadła w poniedziałek z poziomu blisko 4,9 %, do 4,37% po tym, jak Hunt cofnął obniżki podatków, ale nadal pozostają znacznie powyżej 3,3%, tj. zanim Truss została premierem, a Kwarteng odpalił mini-budżet.

Jednak problemy Wielkiej Brytanii wydają się być w tym momencie czymś marginalnym, ponieważ uwaga globalnych inwestorów przenosi się z powrotem na Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych; a tam może być tylko gorzej.

Wrześniowy odczyt indeksu cen konsumenckich w USA, który poznaliśmy w zeszłym tygodniu okazał się wyższy, niż oczekiwano, tj. na poziomie 8,2% i osłabił nadzieję, że Fed może nieco zwolni tempo podwyżek.

Protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku z 20-21 września, opublikowany w zeszłym tygodniu, po zwyczajowym trzytygodniowym opóźnieniu, miał jednoznaczne brzmienie:

"Wielu uczestników podkreślało, że koszt podjęcia zbyt nieśmiałych działań w celu obniżenia inflacji prawdopodobnie przewyższył koszt podjęcia zbyt intensywnych działań".

Politycy zamierzają zachować ostrożność. Wydaje się, że tok myślowy jest następujący: nawet bolesna recesja teraz, byłaby lepsza, niż rosnąca inflacja i następczy, jeszcze głębszy kryzys.

Niemniej jednak, fundusze hedgingowe i inni, zwykle wnikliwi operatorzy, stawiają na zwrot ze strony decydentów Fed, w postaci wstrzymania podwyżek, a następnie obniżenia stóp procentowych w przyszłym roku, gdy inflacja zacznie się schładzać. Jednakże, na pewno nie nastąpi to podczas następnego posiedzenia w dniach 1-2 listopada. Przy braku widocznego spadku miar inflacji, ten zwrot może nastąpić dopiero za kilka miesięcy.

Większość oczekuje, że Fed podniesie w przyszłym miesiącu swoją stopę procentową o 75 punktów bazowych, już po raz czwarty z rzędu, a niektórzy spodziewają się wzrostu nawet o cały punkt procentowy. Podobna podwyżka może mieć miejsce w połowie grudnia.

Mówiąc o rządach siejących spustoszenie, amerykańscy oficjele są tak skoncentrowani na wyborach śródokresowych, które odbędą się już za kilka tygodni, że prezydent Joseph Biden stał się głównym orędownikiem "frontu zaprzeczenia inflacji i recesji" pomimo wielu bezspornych dowodów. Wybory z 8 listopada, które mogą dokonać zmiany większości w obu izbach Kongresu, to zły moment dla Demokratów, ale mieli szansę zdusić inflację w zarodku w zeszłym roku i jej nie wykorzystali.

Były sekretarz skarbu Larry Summers stwierdził w zeszłym tygodniu, że w obliczu wszystkich wyzwań dla światowej gospodarki:

"Uważam, że straż pożarna przebywa nadal w remizie".

Miał na myśli, przede wszystkim, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które przyjmują rozkazy do wymarszu z USA, ale jego uwagi mogą również dotyczyć Fed i samego rządu USA.

"Mamy najbardziej złożony, zróżnicowany oraz przekrojowy zestaw wyzwań, jakie mogę sobie przypomnieć z ostatnich 40 lat, od kiedy śledzę te sprawy" - powiedział w piątek Summers słuchaczom na dorocznym spotkaniu Instytutu Finansów Międzynarodowych.

Próżnia przywództwa wynika nie tylko z zaabsorbowania polityków wyborami, ale także ze smutnego faktu, że była przewodnicząca Fed - Janet Yellen jest urzędniczką rządową odpowiedzialną za największą gospodarkę świata, a polityk Christine Lagarde odpowiada za drugi najważniejszy bank centralny na świecie. Obie mierzą się z wyzwaniami, które być może je przerastają i nie są w stanie poprzeć żadnych znaczących inicjatyw.

Kryzys polityczny i finansowy w Wielkiej Brytanii może być zwiastunem tego, co nadejdzie w skali globalnej. Jak powiedział Summers w zeszłym tygodniu, kiedy ostrzegał, że kryzys w Wielkiej Brytanii może zwiastować globalne wstrząsy:

"Niekiedy odczuwane wstrząsy nie muszą zwiastować trzęsienia ziemi, ale prawdopodobnie powinieneś pomyśleć o zabezpieczeniu się przed taką ewentualnością".

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.