Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

EUR/USD - dwa ciekawe układy do inwestowania

Opublikowano 07.09.2015, 15:41
EUR/USD
-


Atrakcyjny do zainwestowania układ może powstać na EUR/USD, mimo że obecna faza kształtowania się kursu na tej parze walutowej może - na pierwszy rzut oka - wydawać się mało precyzyjnie kreślonym ruchem bocznym.

W zasadzie możemy mówić o dwóch układach inwestycyjnych - jednym bliższym realizacji, a drugim - bardziej potencjalnym. Nie znaczy to jednak, że ostatecznie to ta pierwsza koncepcja jest bliższa przysporzenia nam ewentualnych zysków. Trzeba śledzić obie.

UKŁAD INWESTYCYJNY 1 (wykres poniżej). Dwie flagi prospadkowe z zasięgiem ok. 1.1030. Miejsce wybicia mniejszej flagi (które to wybicie mogłoby uruchomić ostateczną realizację zasięgu całego układu) obecnie kształtuje się na poziomie ok. 1.1114.

EUR/USD

Oczywiście, starajmy się poszukać potwierdzenia szans inwestycyjnych np. za pomocą świec intradayowych. (Poszukiwanie potwierdzeń świecowych i tzw. mini setupowych jest stałą procedurą w trakcie realizacji transakcji przez naszych czytelników uczestniczących w Mentoring & Trading Room-ie.)

W tym wypadku takim potwierdzeniem mogłoby być przełamanie dolnego ograniczenai flagi za pomocą ładnego korpusu świecy, oraz prospadkowa formacja świecowa utworzona po możliwym cofnięciu się kursu do wybitej wcześniej flagi.


UKŁAD INWESTYCYJNY 2 (wykres poniżej). Potencjalna pro-Niedźwiedzia formacja 121 z zasięgiem ok. 1.0970. Miejscem na wykresie, od którego mogłaby się rozpocząć realizacja tego układu, jest okolica cenowa 1.1230 - 37, gdzie znajduje się maksimum dużej czarnej świecy na H4 z 3.września.

EUR/USD

Oczywiście, podobnie jak przy Układzie 1, warto poszukać świec intradayowych (formacji świecowych), które by potwierdziły chęć rynku do zejścia na południe, po ewentualnym uprzednim osiągnięciu przez kurs wskazanych wyżej okolic cenowych 1.1230-37.

Przygotował: Miłosz Fryckowski, MentorFinansowy.pl

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.