Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Ostatnie przypomnienie o promocji Cyber Monday! Zaoszczędź teraz na Zdobądź 60% ZNIŻKĘ

Czy Fed próbuje iść na „łatwiznę”?

Przez Avi GilburtPrzegląd rynku24.02.2023 12:25
pl.investing.com/analysis/czy-fed-probuje-isc-na-latwizne-200274799
Czy Fed próbuje iść na „łatwiznę”?
Przez Avi Gilburt   |  24.02.2023 12:25
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
 
GS
+0,36%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
US10Y...
-0,23%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Fed opublikował niedawno hipotetyczne scenariusze nadzorczego testu warunków skrajnych w 2023 r. Test ten jest przeprowadzany corocznie w celu wykazania, w jaki sposób mogą sobie radzić banki w warunkach recesji. Wyniki tego testu w ramach „bardzo niekorzystnego scenariusza nadzorczego” są wykorzystywane do ustalania wymogów kapitałowych dla dużych banków.

W tym artykule przyjrzymy się założeniom testu warunków skrajnych w 2023 r. oraz omówimy, które kluczowe obszary amerykańskich banków są nadal pomijane i nietestowane przez Fed. Naszym zdaniem, obecne testy warunków skrajnych przeprowadzane przez regulatora nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji finansowej amerykańskich banków w scenariuszu ostrej recesji.

Po pierwsze - jeśli spojrzymy na ogólne trendy - należy zauważyć, że nowe założenia nie różnią się zbytnio od ubiegłorocznych.

W scenariuszu bardzo niekorzystnym na 2023 r. stopa bezrobocia w USA wzrasta do szczytowego poziomu 10% w III kw. 2024 r. co oznacza wzrost o 6,5 punktu procentowego w porównaniu z poziomem z 4 kw. 2022 r. W ubiegłym roku Fed zakładała wzrost stopy bezrobocia o 5,75 pkt proc.; jednakże, szczyt to było nadal 10%.

Scenariusz na 2023 r. przewiduje również znacznie wyższy początkowy poziom stóp procentowych uwzględniając ich wzrost w zeszłym roku.

W scenariuszu na 2023 rok ceny domów spadają o 38% (wobec 28,5% w scenariuszu na 2022 rok), podczas, gdy ceny nieruchomości komercyjnych spadają o 40% (bez zmian w stosunku do scenariusza z lat poprzednich). Gwałtowniejszy spadek cen domów wynika również z wyższego punktu początkowego, ponieważ ceny domów odnotowały wzrost w 2022 r. Tak, więc, chociaż może się to wydawać zmianą to tak naprawdę nią nie jest.

W szczególności, kluczowe założenia dotyczące rynków aktywów takie jak ceny akcji i wzrost spreadów obligacji korporacyjnych są teraz mniej surowe. W scenariuszu z 2023 r. spread między rentownością obligacji o ratingu BBB a rentownością 10-letnich papierów skarbowych zwiększa się do 5,75% w 3 kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 3,5 punktu procentowego w stosunku do 4 kw. 2022 r. Od 4Q22 do 4Q23 ceny akcji spadają o 45%. Dla porównania, scenariusz z 2022 roku przewidywał wzrost spreadów obligacji korporacyjnych o 4,75 punktu procentowego i spadek cen akcji o 55%. Chociaż nowe założenia dla rynków aktywów wynikają również z nowych punktów startowych zauważamy, że scenariusz z 2023 r. dla tego obszaru wygląda mniej dotkliwie w porównaniu z 2022 r.

Fed's Severely Adverse Scenario: Domestic
Fed's Severely Adverse Scenario: Domestic


Źródło: Fed

Poniżej chcielibyśmy omówić kilka kluczowych obszarów, które naszym zdaniem wciąż są pomijane w testach warunków skrajnych Fed.

Szacowanie strat tradingowych wymaga bardziej konserwatywnego podejścia

Udział papierów wartościowych w bilansach banków jest dość duży, a w przypadku niektórych z nich papiery wartościowe stanowią niemal 40% sumy aktywów. Niektóre banki mają ekspozycję na akcje, w tym akcje spoza USA, ale największą część papierów wartościowych stanowią obligacje amerykańskie obligacje komunalne i korporacyjne. W ramach „poważnie niekorzystnego scenariusza” Fed zakłada, że ​​stopy krótkoterminowe spadną do zera, podczas, gdy stopy długoterminowe mierzone, jako rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadną poniżej 1%. W rezultacie banki będą odnotowywać zyski z aktualizacji wyceny papierów wartościowych, które figurują w ich bilansach. Zyski te prawie na pewno zrekompensują wszelkie straty w akcjach biorąc pod uwagę, że udział akcji w przypadku większości banków jest mniejszy.

W naszych poprzednich raportach na temat dużych amerykańskich banków wspominaliśmy, że długoterminowe obligacje mogą prowadzić do ogromnych strat dla banku w środowisku rosnących stóp procentowych. Wydaje się, że Fed zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej obecne testy warunków skrajnych nie szacują potencjalnych strat tradingowy w sposób konserwatywny. W tym roku, Fed po raz pierwszy opublikuje dodatkowy eksploracyjny składnik szoku rynkowego.

Zdaniem regulatora eksploracyjny szok rynkowy charakteryzuje się recesją z presją inflacyjną wywołaną wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi. W związku z tym, scenariusz ten implikuje znacznie wyższe rentowności obligacji skarbowych w porównaniu z „scenariuszem bardzo niekorzystnym” i byłoby bardzo interesujące zobaczyć straty banków wynikające z ujemnych rewaluacji obligacji skarbowych i innych obligacji w ich bilansach. Jednakże, dopiero przekonamy się, jak Fed przeprowadzi ten test i jakie założenia zastosuje regulator.

2023 Stress Test Banks
2023 Stress Test Banks


Źródło: Fed

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta: czy jest prawidłowo mierzone?

W naszych poprzednich artykułach szczegółowo omówiliśmy, że duże amerykańskie banki mają w swoich bilansach i pozabilansowo dziesiątki bilionów pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Jesteśmy zdania, że te kontrakty niosą ze sobą ogromne ryzyko dla banku w niestabilnym otoczeniu, kiedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

Fed twierdzi, że amerykańskie banki są testowane pod kątem ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

Jeśli jednak przyjrzymy się metodologii Fed zobaczymy, że ryzyko to nie jest mierzone prawidłowo. Według organu regulacyjnego „duże banki prowadzące znaczące operacje tradingowe lub powiernicze są zobowiązane do włączenia elementu scenariusza niewykonania zobowiązania przez kontrahenta do swojego bardzo niekorzystnego scenariusza nadzorczego” oraz „w związku z elementem scenariusza niewykonania zobowiązania przez kontrahenta banki te są zobowiązane do oszacowania i zgłoszenia potencjalnej straty i skutków dla kapitału związanych z nieoczekiwanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez kontrahenta, które spowodowałoby największe straty w ramach jego instrumentów pochodnych i transakcji finansowania papierów wartościowych, w tym udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych oraz transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu lub umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.

Innymi słowy w teście warunków skrajnych uwzględniane są tylko straty największego kontrahenta, a co ważniejsze szacunki te są dostarczane przez banki. Biorąc pod uwagę, że pozagiełdowe instrumenty pochodne są nieprzejrzyste, te szacunki strat poniesionych przez kontrahentów nie są - naszym zdaniem - zbyt wiarygodne.

Ignorowane jest również niedopasowanie terminów zapadalności

To kolejna ważna kwestia, która nie jest testowana przez Fed. Wiele amerykańskich banków ma duże niedopasowanie terminów zapadalności między swoimi aktywami i pasywami. Na przykład, w naszym niedawnym artykule w Capital One wykazaliśmy, że 84% papierów wartościowych banków ma termin zapadalności dłuższy niż 10 lat. Capital One nie ujawnia średniego terminu zapadalności swojego portfela depozytów, który stanowi znaczną część jego zobowiązań; jest jednak wysoce prawdopodobne, że jest to znacznie mniej niż 10 lat, zwłaszcza, jeśli uwzględnimy, że Capital One nie oferuje obecnie depozytów na okres dłuższy niż pięć lat. Takie niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów banków prawdopodobnie doprowadziłoby do poważnych problemów z płynnością w niestabilnym otoczeniu i stanowiłoby znaczne ryzyko dla deponentów.

Założenia dla zmiennych opisujących międzynarodowe warunki gospodarcze są zbyt łagodne.

W swoim "bardzo niekorzystnym scenariuszu" Fed podaje również założenia dotyczące zmiennych opisujących międzynarodowe warunki gospodarcze.

Fed's Severely Adverse Scenario: International
Fed's Severely Adverse Scenario: International


Źródło: Fed

Naszym zdaniem, założenia te nie odzwierciedlają głębokiej recesji światowej gospodarki. Na przykład, spadek PKB strefy euro jest dość umiarkowany, podczas, gdy recesja w Azji rozwijającej się wydaje się bardzo łagodna, ponieważ PKB regionu spadł o 1,7% i 0,4% w pierwszym i drugim kwartale 2023 r. zanim zaczął ponownie rosnąć.

W ciągu ostatnich kilku lat banki amerykańskie znacznie zwiększyły swoją ekspozycję na gospodarki międzynarodowe. Na przykład, portfel kredytów komercyjnych Bank of America spoza USA wzrósł z 29 miliardów dolarów w 2009 roku do 128 miliardów dolarów w 1H22. Z kolei, 33% kredytów korporacyjnych Goldman Sachs (NYSE:GS) zostało udzielonych klientom z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), o czym również wspominaliśmy w naszym artykule na temat tego banku.

Jesteśmy zdania, że tak łagodne założenia dla międzynarodowych gospodarek nie pokazują rzeczywistej wielkości potencjalnych strat dla amerykańskich banków w przypadku poważnej recesji.

Wniosek

Istnieje więcej sygnałów ostrzegawczych i kluczowych kwestii, które są pomijane przez Fed takich, jak jakość kredytów portfeli hipotecznych i profili kredytobiorców, udziały w aktywach niezwiązanych z podstawową działalnością oraz pozycje pozabilansowe. Dla porównania wszystkie banki, które znaleźliśmy na Saferbankingresearch.com zostały dokładnie przetestowane pod kątem tych czerwonych flag i pod każdym względem są znacznie leps p
Czy Fed próbuje iść na „łatwiznę”?
 

Artykuły powiązane

Dawid Górny
Odreagowanie na złotym Przez Dawid Górny - 29.11.2023

Po niemrawym początku tygodnia w środę kalendarz makroekonomiczny został wypełniony nie tylko danymi inflacyjnymi, ale również publikacjami o stopach procentowych. W oczekiwaniu na...

Czy Fed próbuje iść na „łatwiznę”?

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail