🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Co stoi za kontynuacją wzrostów notowań złota? Czy byki utrzymają trend?

Opublikowano 22.05.2024, 11:06
XAU/USD
-
XAG/USD
-
DX
-
GC
-
SI
-
 • Notowania złota wyrażone w dolarze amerykańskim ustanowiły nowe historyczne maksima
 • Słabnący dolara oraz rentowności amerykańskich obligacją sprzyjają wzrostom
 • 2500 dolarów za uncję w zasięgu kupujących
 • Sprawdź naszą wyjątkową promocję na narzędzie Investing Pro dostępną w tym miejscu
 • Po tym jak kwiecień upłynął pod znakiem umiarkowanej korekty na notowaniach złota wraz z początkiem maja jesteśmy świadkami kontynuacji trendu wzrostowego, który aktualnie zaowocował wybiciem nowych historycznych maksimów powyżej 2400 dolarów za uncję. W tym samym kierunku podąża srebro, gdzie wprawdzie do szczytów jeszcze daleka droga, jednak potencjał utrzymania kierunku północnego jest bardzo mocny. Obydwu metalom sprzyja kombinacja słabszego dolara, spadających rentowności amerykańskich obligacji oraz utrzymujące się ryzyko geopolityczne, które na Bliskim Wschodzie nie wydaje się słabnąć szczególnie po tym jak w katastrofie śmigłowca zginął Prezydent Iranu Ebrahim Raisa. Dla złota scenariuszem bazowym jest obecnie kontynuacja wzrostów z kolejnym naturalnym celem w pobliżu okrągłego poziomu 2500 dolarów za uncję.


  Trend dolarowy oraz amerykańskich obligacji sprzyja wycenie złota
  Wycena złota jako metalu jest szczególnie wrażliwe na to co dzieje się na notowaniach dolara oraz obligacji skarbowych USA. W związku z tym przyjrzymy się aktualnej sytuacji na tych walorach inwestycyjnych.


  W przypadku papierów dłużnych o zapadalności 10 lat, czyli tzw. T-Note od początku miesiąca widzimy wyraźną korektę wzrostów konsekwentnie realizowanych od przełomu 2023 oraz 2024 roku. W tej chwili strona sprzedająca testuje lokalne wsparcie zlokalizowane w rejonie poziomu 4.35, gdzie obserwujemy co najmniej krótkoterminową reakcję.

  Rysunek 1. Analiza techniczna T-Note


  Jeżeli kontra popytu okaże się za słaba, wówczas w przypadku przełamania w kierunku południowym kolejnym celem dla sprzedających powinna być strefa popytowa w pobliżu 4.10.


  W bardzo podobnej sytuacji znajduje się indeks dolara poruszający się w ramach lokalnego trendu spadkowego. Kluczowym punktem odniesienia jest tutaj silny obszar popytowy wypadający w pobliżu 104 punktów, gdzie odnotowano odbicie.

  Rysunek 2. Analiza techniczna indeks dolara.


  Podobnie jak w przypadku w/w obligacji zejście niżej daje duże pole do manewru dla sprzedających z zasięgiem w okolicy 102.50, gdzie wypadają minima z marca tego roku. Obydwa scenariusze byłyby mocno wspierające kurs złota, co zwiększałoby prawdopodobieństwo osiągnięcia poziomu 2500 dolarów za uncję w kolejnych tygodniach.


  Scenariusz korekcyjny na złocie i srebrze? Dobra okazja dla spóźnialskich
  Notowania złota po osiągnięciu nowych historycznych maksimów wyhamowały i wpadły w okres lokalnej konsolidacji, która obecnie przybiera kształt trójkąta prostokątnego zniżkującego.

  Rysunek 3. Analiza techniczna złoto


  Kluczowym obszarem jest obecnie podstawa trójkąta wyznaczona bazując na zgrupowaniu poziomów wsparcia w rejonie 2400-2410 dolarów za uncję potwierdzonego linią trendu wzrostowego. W przypadku gdy sprzedającym uda się zejść poniżej otwiera się droga do ataku na kolejne poziomy co najmniej w pobliżu 2340 dolarów za uncję.


  W podobnej sytuacji znajduje się srebro jednak tutaj momentum wzrostowe jest dużo bardziej dynamiczne i potrzeba głębszej korekty, aby znaleźć solidne wsparcie do podłączenia się do trendu wzrostowego.

  Rysunek 4. Analiza techniczna srebro


  Pierwszym dogodnym rejonem do szukania potencjalnych pozycji długich wydaje się poziom wsparcia zlokalizowany w okolicy psychologicznej bariery 30 dolarów za uncję.


  Jeżeli scenariusz przynajmniej płytkiej korekty zostanie zrealizowany powinna być to dobra wiadomość szczególnie dla uczestników rynku, którzy chcą wsiąść do pociągu po lepszej cenie ze względu na długoterminowe przewidywania zakładające kontynuację trendu wzrostowego. Tutaj jednak trzeba zaznaczyć, że plan ten ma większe szanse na materializacje w przypadku, gdy zarówno dolar, jak i T-Note pozostaną powyżej wskazanych kluczowych poziomów wsparcia.

  -----------------------------------

  Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu i giełd za całego świata?

  Musisz wypróbować InvestingPro!

  Dla czytelników tego artykułu, teraz z kodem: INWESTUJPRO1 aż 10% rabatu na na subskrypcję roczną i dwuletnią InvestingPro.

  Korzystasz tylko z aplikacji Investing? Ta oferta jest także dla Ciebie! InvestingPro na aplikację teraz także 10% taniej z INWESTUJPRO1.

  Akcje niedowartościowane, portfolio najskuteczniejszych i najbardziej znanych inwestorów, portfele ProPicks rebalansowane co miesiąc - to wszystko znajdziesz na InvestingPro!

  InvestingPro
  InvestingPro

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.